Forsøger at lære unge handicappede at begå sig

Teaterbesøg og bowlingture skal være med til at gøre unge handicappede mere udadvendte

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er også en balancesport.

NYFREDERIKSHAVN:Fritidshjemmet Solsikken har siden maj 2005 været hjemsted for et projekt finansieret af den såkaldte rummelighedspulje i Frederikshavn Kommune. Det to-årige projekt handler om at gøre handicappede børn mere udadvendte, og dermed ruste dem bedre til voksenlivet. Fritidshjemmet Solsikken har plads til 12 handicappede i alderen 10 til 18 år, men alligevel savnede pædagogerne at tilbyde aktiviteter, der mere lignede den type ting, som "normale" unge bruger deres tid på. - Problemet er, at vores unge ikke passer ind ret mange steder. De kan ikke deltage i de tilbud, som der ellers findes for de unge i Frederikshavn Kommune, fortæller Janne Thierry-Carstensen, som er én af de pædagoger, der har været med til at starte projektet op. - Vores unge har brug for ekstra hjælp, forklarer hun. Derfor arrangerer Solsikken nu med jævne mellemrum aftener med indhold, som man kender fra almindelige ungdomsklubber - men altså på de handicappedes præmisser. - Kort sagt så prøver vi at få dem til at gøre det samme som andre unge i samme alder, fortæller den daglige leder af Solsikken, Inge Lise Søndergaard. Med i planlægningen De unge i Solsikken er selv med til at planlægge, hvad indholdet af klubaftenerne skal være. - Vi spørger simpelthen fra gang til gang, hvad de kunne tænke sig at lave, forklarer Janne Thierry-Carstensen. Det specielle ved rummelighedsprojektet er, at det - i modsætning til i fritidshjemmet Solsikken - udelukkende er de 14-18 årige, der får mulighed for at deltage. Lige før voksen 14 års-grænsen er indført, for at de handicappede skal have mulighed for at være sammen med jævnaldrende, som også står på tærsklen til voksenlivet. - Der er mange forældre, som er flinke til at tage deres børn med ud for at opleve noget. Men det er jo alligevel ikke det samme som at være ude sammen med andre unge, forklarer Janne Thierry-Carstensen. Som eksempler på de aktiviteter, der allerede er afholdt kan nævnes diskoteksarrangementer, bowlingture og teateraftner. Og meget tyder på, at de unge nyder at deltage. - Det er virkelig noget, som de lever højt på. De snakker om det, og de glæder sig i lang tid både før og efter, fortæller Inge Lise Søndergaard. Alligevel er det en stor barriere at overvinde, når de handicappede skal begive sig ud mellem andre mennesker. - Flere af vores unge er udmærket klar over, at de er handicappede, og det er ofte med til at bremse dem, siger Inge Lise Søndergaard. - Vi prøver at lære dem, at de ikke har ret til at råbe og skrige og té sig, bare fordi at de er handicappede, forklarer hun. Blandt andet derfor er det en stor sejr, når et arrangement er vel overstået. - Vi håber, at vi kan give de unge nogle redskaber, så de godt tør være sammen med andre unge. På den måde skulle de gerne blive mere udadvendte, siger Inge Lise Søndergaard. Der er plads til flere Solsikken har plads til 15 handicappede på hver klub-aften, men indtil videre har deltagerantallet typisk ligget på syv eller otte per gang. Dermed er der stadig plads til flere deltagere, og det er netop, hvad pædagogerne i Solsikken håber på, at de kan få ved at fortælle om, hvad de kan tilbyde de handicappede i Ny Frederikshavn Kommune. - Det er kun de unge, som i forvejen går i Solsikken, der bruger tilbuddet, men vi vil gerne have nogle flere med, siger Janne Thierry-Carstensen og tilføjer: - Vi har lagt en del brochurer ud til kommunerne, men alligevel tror jeg faktisk, at der er mange med handicappede børn, som ikke ved, at vi findes. Rummelighedsprojektet er som nævnt to-årigt, og hvad der så skal ske, er usikkert. - Indtil videre stopper pengene i maj 2007, og så skal vi finde ud af, om projektet kan køre videre, siger Inge Lise Søndergaard.