Forsøger at undgå en ny tabersag

Politikerne vil ikke ud i hede debatter om et frit skolevalg, der ikke er helt så frit, som det lyder til.

I februar skal børne- og ungdomsudvalget bestemme antallet af nye børnehaveklasser i skoleåret, der begynder i august 2010. I et forsøg på at undgå samme hede debat som sidste år ved denne tid, skal udvalget drøfte reglerne for klassedannelse og frit skolevalg allerede torsdag. Efter reglerne er frit skolevalg nemlig ikke så frit endda. Problemerne opstår, når forældre ønsker deres børn på en anden skole end distriktsskolen. Det kan blandt andet være begrundet i, at ældre søskende går skolen. Sidste år ønskede 115 af 622 nye elever en anden skole end den, de distriktsmæssigt hører til. I februar 2009 endte børne- og ungdomsudvalget med at give afslag til 46 børn. Det udløste en storm af klager i pressen og til kommunen. Sagen endte en måned senere med, at et flertal i udvalget opfyldte alle forældreønsker i det skoleår, som nu er halvvejs. Socialdemokraterne ændrede nemlig holdning. For et år siden sagde socialdemokraternes Birthe Marie Pilgaard til NORDJYSKE: - Den kommunale sagsbehandling har ikke været i orden. Vi har bedt forvaltningen gøre det bedre ved næste skoleindskrivning (i år, red.). For et år siden tog Venstres tre udvalgsmedlemmer forbehold og udvalgets næstformand, Mogens Brag (V) udtalte: - Beslutningen er præget af valgkamp og populisme. Man har bøjet af på de principper, som byrådet har vedtaget. Udvalgets formand, Paul Rode Andersen (SF) lænede sig sidste år op ad socialdemokraterne. I den nye byrådsperiode har SF konstitueret sig med blandt andre Venstre. For et år siden udtalte SF'eren blandt andet: - Jeg tager hatten af for, at socialdemokraterne har ændret holdning, så søskende nu kan gå på samme skole. Han fortsatte: - Det bliver et tilbagevendende problem. Jeg kan ikke forklare forældre, at de skal køre deres børn til to forskellige skoler og skal til to forskellige julefester. Det er en tabersag.