Forsøget koster ikke en krone

Kulturpolitik 15. september 2002 08:00

BOGBUS: Med henvisning til læserbrev fra søndag 8. september, hvor hr. Benny Balle Jensen finder at det er misbrug af offentlige midler at lade bogbussen betjene yderkvartererne i Brønderslev, finder jeg det væsentligt at slå fast at børne- og kulturudvalget 23. maj i år godkendte dette som et forsøg. Biblioteket gjorde os opmærksom på, at børn fra Agdrup- og Kornumgård-kvarteret og fra Asgård kun sjældent benytter biblioteket. Forsøget er udgiftsneutralt for kommunen. Allerede fastsatte køre- og åbningstider blev beskåret for at få plads til forsøget. Bogbussens tre holdepladser om fredagen kunne godt bære kun at få besøg hver anden fredag, var vurderingen. De ledige fredage bliver brugt til forsøget som skal ses som et led i den konstante overvejelse der foretages i alle offentlige institutioner om hvordan ressourcerne kan bruges bedst muligt. Til gavn for flest muligt. Hvis nogen skal kritiseres for denne vurdering må kritikken retfærdigvis rettes derhen hvor den hører hjemme - nemlig i børne - og kulturudvalget. Udvalget traf i enighed beslutningen om at lade bussen betjene yderkvartererne. Vi vurderer også til stadighed hvordan kommunens servicetilbud skal se ud på kulturområdet, og indtil nu har det været opfattelsen i byrådet at et rigt og varieret kulturtilbud også var en væsentlig parameter for at få nye borgere til at flytte hertil - på linie med et varieret boligmarked, pasningsgaranti, gode skoler og en god infrastruktur. Jeg tror derimod ikke at den kommunale skatteprocent betyder meget for flyttemønsteret - så skulle Farum da blive affolket i nær fremtid. Generelt er vi i Danmark jo parat til at betale for vores velfærd - vi ved godt den koster. Det er naturligvis også rigtigt at vi folkevalgte bør holde os for øje hvordan den kommunale økonomi skal være for ikke at belaste skatteborgerne unødigt hårdt. Jeg kan fortælle at vi ikke tænker på ret meget andet i denne tid hvor næste års budget bliver skruet sammen. Det kan meget vel vise sig at være nødvendigt at foretage nedskæringer også på fritids- og kulturområdet for at imødekomme kravene fra de andre udgiftskrævende områder, men den diskussion har vi endnu ikke taget fat på for alvor i Brønderslev kommune.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...