Tyverier

Forsøgte sig på bil-tyveri - men blev opdaget

HJØRRING:Tre unge mænd fra det nordøstlige opland fik den 30. august om natten lyst til at køre sig en tur. Ikke i deres egen bil, men i fremmede folks biler. Derfor forsøgte de sig først med den ene, så med den anden ved banegårdsparkeringen i Sindal. Men de blev opdaget, og forleden skulle de have deres sag afgjort i retten i Hjørring. Foruden de to forsøg på brugstyveri var de desuden tiltalt for tyveri, idet de stjal forskellige musikanlæg i bilerne, altsammen til en værdi af knap 8000 kr. I retten fortalte den ene, han var 18 år, at han ikke havde haft noget med selve tyverierne at gøre, men han havde været chauffør. Derfor blev han kun dømt for medvirken og modtog en bøde på 2000 kr. De to andre på begge 19 år fik derimod 14 dages fængsel, der blev gjort betinget med et års prøvetid. Som en formildende omstændighed anførte dommeren, at de ikke nåede at køre i bilerne, og at de var ustraffede. prøk