Danmark

Forsørgerbyrden bliver for stor

Socialdemokratiet tabte på et forkert menneskesyn, skriver Bjarne Hovmann. Hvad er det for et menneskesyn, de radikal har?

Jeg synes, de virker så dominerende. Hvis de kan komme af sted med det, vil de også bestemme over eller Vorherre, over hvad menneskesyn, de kristne skal have. De synes, vi skal være så gode, at vi forærer vort gamle land til flere hundrede tusinde muslimer, som er så hadske mod jøder og kristne, ligesom en stor part danskere, der nu har samlet sig i det radikale, og som en hel del socialister. Dem samlet i enighed ville aldrig kunne skabe et godt samfund, et frit samfund, der ville være godt at bo i, for de ville sløse så meget med vore skattekroner, at der aldrig ville være nok. Det menneskesyn som skabte 24-års reglen, er nødvendigt, hvis danskerne ikke skal gå arbejdsløse, og hvis der skal være råd til den ældre og gamle befolkning, hvis en regering ikke kan tage sig sammen til at sende arbejdsløse udlændinge hjem. Den forsørgerbyrde bliver alt for stort for et lille land som Danmark. Det lader også til, den er ved at blive for stor i Tyskland og andre lande. Hvad mener de radikale og venstreorienterede socialister om det? Og så mener Bjarne Houmann, at det ikke kun var for at fjerne tvangsægteskaber, at Dansk Folkeparti har indført den. Det har helt andre grunde. I dit næste læserbrev vil det være rigtigt at fortælle os med vort menneskesyn, hvad de andre grunde er.