EMNER

Forsorg gennem 100 år

fakta

På fredag er det 100 år siden, at Livø blev købt af De Kellerske Aandssvageanstalter og indrettet til en isoleret ø for mænd, der i datiden blev regnet for at være åndssvage ud fra enten deres intellekt eller afvigende moral. I 1959 blev De Kellerske Aandssvageanstalter overtaget af staten og skiftede navn til Statens Andssvageforsorg. Her havde den nyudnævnte leder N.E. Bank-Mikkelsen det som sit mål, at samfundet skulle give plads til de åndssvage og give dem en mere normal tilværelse. To år efter blev øanstalterne på Livø og Sprogø nedlagt. Danmark blev derpå opdelt i 11 forsorgscentre, som hver bestod af en centralinstitution og en række mindre institutioner. I 1980 blev Statens Åndssvageforsorg også nedlagt. I stedet blev forsorgen af udviklingshæmmede lagt ud til amter og kommuner. Derefter blev de store institutioner langsomt udfaset og erstattet med mindre institutioner og bosteder.