Kongerslev

Forsorgsleder til Kongerslev

KONGERSLEV:Hvad gør man for de kriminelle?, lyder den spørgende overskrift for en sogneaften torsdag i Kongerslev Præstegårds konfirmandsstue. Aftenens hovedperson har gode forudsætninger for at belyse arrangementets emne. Det er nemlig Mogens Gjerlev fra Gjøl, og han er leder af Kriminalforsorgens Nordjyllands-afdeling. Efter hans indlæg bliver der lejlighed til debat. Desuden vil sogneaftensudvalget og sognepræst Aage Hedevang Grumn-Schwensen traktere med kaffe.