Udland

Forstå EU's finansskat på to minutter

En fælles finansskat i hele EU er afblæst. Det undersøges nu, om en mindre gruppe lande kan indføre skatten.

Forstå EU's finansskat på to minutter

* En fælles EU-skat på finansielle transaktioner bliver ikke til noget i samtlige 27 lande, men mindst ni lande har meldt deres interesse i at undersøge muligheden for at indføre skatten i en mindre kreds.

* Ifølge Ritzaus optælling drejer det sig i hvert fald om Østrig, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Belgien, Portugal, Slovenien og Grækenland.

* EU kan som udgangspunkt kun indføre skatter, hvis der er fuld enighed blandt de 27 medlemslande. Men ni lande kan - hvis alle andre muligheder er forsøgt - gennemføre ting i et såkaldt "forstærket samarbejde".

* Forstærket samarbejde følger en nøje procedure, som endnu ikke er gået formelt i gang.

* Ifølge EU-Kommissionen forslag fra sidste efterår skulle en skat på finansielle transaktioner - kaldet FTT eller tobinskat - udgøre 0,1 procent af handler med værdipapirer og 0,01 procent af handler med derivater.

* Skatten skulle opkræves i det land, hvor de handlende parter har adresse.

* Provenuet skulle ifølge forslaget gå tilbage til EU med to tredjedele til EU's fælleskasse og en tredjedel tilbage til medlemslandene.

* Frankrig har været bannerfører for idéen.

* Tysklands regering har lovet oppositionen at få gennemført en finansskat som betingelse for at få godkendt finanspagten og den nye euro redningsfond, ESM. Østrigs regering er i en lignende situation for at få flertal for ESM.

* Storbritannien, Sverige og Tjekkiet har sagt klart nej.

* Den danske regering har været lunken på idéen med henvisning til, at Danmark beskatter finansvirksomheder med en lønsumsafgift og i øvrigt helst så en global transaktionsskat frem for en EU-model.

* I regeringen har R været mest imod, mens S og SF har været under voldsomt pres for baglandet for at støtte skatten.

/ritzau/