Forståelig forargelse

En række af NORDJYSKE Stiftstidendes læsere har med rette gennem seneste dage udtrykt deres forargelse over forholdene på det københavnske plejehjem Fælledgården. Det er fuldt forståeligt.

Forholdene på Fælledgården, som de blev fremstillet i Søndagsmagasinet (21.5.), er helt uacceptable. De ældre har krav på at blive behandlet med respekt og værdighed, og de har krav på ordentlig omsorg og pleje. Jeg ønsker en systematisk kvalitetskontrol med plejehjemmene i Danmark. Både brugere og politikere skal vide hvilke plejehjem, der gør det godt, og hvilke plejehjem, der gør det mindre godt, så vi kan lære af de gode eksempler. Som et første skridt har jeg derfor igangsat to undersøgelser. For det første skal vi sikre, at de tilsynsrapporter, som kommunerne udarbejder omkring forholdene på plejehjemmene er i orden. Vi skal kunne stole på tilsynsrapporterne, at tilsynsrapporterne giver et retvisende billede af forholdene på forskellige plejehjem. For det andet skal vi undersøge om de bruger- og pårørenderåd, vi har nedsat bliver inddraget og brugt efter hensigten. Kommunerne skal lytte til rådene, og herigennem få indtryk af forholdene på de enkelte plejehjem. Men kvalitetskontrol er ikke nok. Vi skal også sikre, at de medarbejdere, der er på plejehjemmene, har ordentlige forhold og er ordentligt uddannet. Medarbejderne er plejehjemmenes vigtigste ressource, og dem skal der værnes om. Derfor vil regeringen afsætte penge til bedre uddannelse af personalet på både handicap- og ældreområde. For regeringen er det vigtigt, at de ældres forhold prioriteres højt. Siden vi tiltrådte har regeringen og Dansk Folkeparti derfor har hvert eneste år tilført ældreområdet en halv mia. kr. ekstra. Det har vi øget til 1 milliard ekstra i år.