Forståelig naivitet

10.5. blev 70 hjemmeværnsfolk på en træningsmarch angrebet og fordrevet med kasteskyts og slag fra Gjellerup Parken i Aarhus. Angriberne var lokale islamistiske kulturberigere.

To hjemmeværnssoldater blev angrebet fysisk, men slap med lettere skrammer. "Du hører ikke til her. Skrid", lød det... Rørende naivt fortæller den ansvarlige officer, kaptajn R.S. Johnsen, at "det her er meldt til politiet. Det kan ikke være meningen, at man ikke kan færdes frit i området. Jeg har det dårligt med, at vi skal være udsat for den behandling". Jamen, du godeste! Har ingen fortalt ham, at dansk lov ikke gælder for Gjellerup Parken? Vor besynderlige justitsminister har forlængst erklæret undtagelsestilstand for dette og andre muslimsk besatte områder (Vollsmose og det indre Nørrebro). Danskeres grundlovssikrede ret til at forsamles fredeligt sådanne steder eksisterer ikke mere. De er forbudt område med justitsministerens fulde velsignelse. Danskere "hører ikke til" overalt i Danmark – ikke i dag. Troede kaptajnen, at 70 uniformerede, men ubevæbnede hjemmeværnsfolk kan færdes uantastet i Gjellerup Parken? En lille håndfuld ældre civile danskere kan ikke engang demonstrere uden for Gjellerup Parken mod tilstedeværelsen af terroristorganisationen HAMAS i Danmark uden fare for deres liv! Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) har skam prøvet! Og tror kaptajnen virkelig, at det hjælper at melde overfaldene til politiet? Forhåbentlig er han trods alt ikke så naiv. Han må da vide, at politiet har ordre til at give uromagere en meget lang snor. Det gælder i alt fald for konfrontationer med islamisternes allierede, de sortklædte og maskerede fascistiske såkaldte "antifascister". 30 politifolk gav det maskerede krapyl lov til at hindre SIAD's lovlige demonstration mod Sharia-banken Hobro Sparekasse i Slotsgade i Aalborg (8.5.). Ingen blev anholdt, selv om maskeret optræden en brandulovlig. Men naiviteten er forståelig, Dagbladene skriver alt for lidt om, hvordan det virkelig forholder sig i dagens Danmark. Og måske har Hjemmeværnets efterretningsofficerer ikke været opmærksomme på, at fjendebilledet har ændret sig. Fjenden i dag står i vore gader – uantastet af en svag justitsminister og et passivt politikorps.