Forståelig reaktion

ISRAEL:Ingen ønsker vel at løse problemer med krigshandlinger, hvis man er et rimeligt fornuftigt menneske, og ingen ønsker vel at gå i krig med en modstander, som er væsentligt stærkere end en selv med mindre, man har en mission med det. Jeg er ikke i tvivl om, at Hamas har en mission med at lave terror mod Israel, og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at Israel ikke behandler befolkningen i Gaza-striben ordentligt selv i tider, hvor der er rimeligt roligt i området, men det, Hamas gør, er både tåbeligt og urimeligt, set ud fra et ønske om, at alle har ret til et sted at være på jorden. Jeg synes også, at palæstinensernes reaktioner i alt for høj grad bærer præg af, hvad deres sag drejer sig om nemlig forsøg på at få verdensopinionen på deres side. Den limpind føler jeg medierne i høj grad hopper på. Et lille eksempel: Når medierne nævner tabstal på palæstinensernes side, får vi hver gang nævnt et antal børn, der er dræbte eller kommet til skade, mens man slet ikke eller meget sjældent hører børn nævnt på israelernes tabstal. Palæstinenserne selv bruger dræbte og tilskadekomne børn som krigs-pr, men jeg har endnu ikke hørt dem nævne israelernes dræbte og sårede børn én eneste gang. Dette er ikke tilfældet for israelerne, som jeg har hørt beklage, dræbte og tilskadekomne børn også på palæstinensernes side. Lørdag så vi i tv beviser for, at Hamas' raketter afskydes fra skoler og private hjem, hvor der samles børn. Det betyder altså, at Hamas på krysteragtig måde kryber i ly af kvinder og børn og udfører deres terrorisme derfra, ligesom andre terrorister er de fuldstændig ligeglade med, om uskyldige civile, kvinder og børn bliver dræbt, når de udfører deres terrorisme rund om i verden. Deres forbillede gemmer sig også i bjergene mellem Afghanistan og Pakistan, hvorfra han forsyner sine terrorlakajer med våben og andre midler til terror, så billedet passer godt nok. Det er blot sørgeligt, at man ikke engang kan stole på, at pressens dækning er neutral og nøgtern, så vi andre kunne få et reelt billede af, hvad der foregår. Vi bør også huske på, at det var israelernes kontante og kraftige reaktioner, der i midten af 70'erne satte en stopper for de mange flykapringer. Derfor forstår jeg deres voldsomme reaktion over for palæstinenserne, når deres terrororganisationer begår deres uacceptable handlinger.