Stofmisbrug

Forståeligt, at nogle unge bukker under

Tingene går ufatteligt hurtigt. De unge har hverken ro nat eller dag med mobiltelefon og SMS'er, siger Johnny Friis, ny chef for Ungdomscentret i Aalborg

AALBORG:De unge har interesseret og engageret ham helt siden han stod som nyuddannet socialpædagog i 1974. Overraskelsen er således til at overskue, når Johnny Friis med årsskiftet har sat sig i lederstolen på Ungdomscentret i Aalborg. Han har været souschefen i de forløbne fire år og tidligere leder af misbrugscentret Bixen, som han var med til at oprette samme sted. Johnny Friis afløser Annie Valsted, som efter 10 år på posten, er tiltrådt en stilling som børn og unge konsulent i socialforvaltningen. Hans afløser vil blive fundet i løbet af de kommende uger. Stillingen er netop opslået. Johnny Friis er blevet centerchef for 110 medarbejdere bestående af forskellige faggrupper som socialpædagoger, socialrådgivere, psykologer, en læge, faglærere og HK-ansatte. De er fordelt på otte afdelinger spredt over hele byen. Det er nu ham, der har ansvaret for tilbuddene og behandlingen af kommunens unge i alderen 14-25 år, når de får ondt i livet, hvadenten det kommer til udtryk gennem misbrug, spiseforstyrrelser eller selvmordstanker. Han har fulgt de unge på tæt hold gennem snart en menneskealder. Han kom til Ungdomscentret i 1976. Han var i 1989 med til at starte Bixen op og var i den forbindelse med til at udvikle en ny og banebrydende behandlingsprofil for misbrugsbehandlingen. Det har betydet, at Aalborg Kommune har haft bemærkelsesværdigt gode resultater med behandlingen af deres misbrug. Ungdomskulturen har forandret sig med tiden, men der er der også mange ting, der går igen. I slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne var der stor ungdomsarbejdsløshed og en hel generation, som samfundet ikke havde brug for. Falder igennem I dag har samfundet brug for alle, men der er en gruppe, der falder igennem, og vi har et første- og et andethold. For dem, der klarer sig godt i skolen, er vejen åben. Til gengæld er det svært for de andre. Kravene er øget, og tingene går ufatteligt hurtigt. De unge bombarderes med informationer gennem mobiltelefon og SMS. Mobilen er inden for rækkevidde både nat og dag. Der er ingen ro til fordybelse. Mange kan sagtens håndtere udfordringerne, men andre kan ikke. For dem eksisterer Ungdomscentret, den kommunale institution på hjørnet af Danmarksgade og Prinsensgade i Aalborg, hvortil man kan henvende sig direkte fra gaden og komme til at tale med en voksen. Langt fra alle har brug for at komme videre til behandling. For dem er det nok med blot et par råd. Omkring 1400-1500 lægger vejen forbi, og 700-800 af dem er inde i systemet. Narresutten Misbrug er en nærliggende narresut, når problemerne hober sig op for de unge, og der er en tendens til, at misbrugerne bliver yngre. Historierne, de kan fortælle, er mange og tunge. I nogle situationen kan det føles, som om forældrene er langt væk i deres fortravlede liv, og at mange er tilbøjelige til at lade opdragelsen og omsorgen for deres børn til professionelle i skolen, daginstitutionerne og klubberne. Men Johnny Friis er alligevel af den opfattelse, at forældrene generelt er flinke til at lytte, når tingene spidser til. Nogle indfinder sig også af egen drift, når de kommer til kort. Ungdomscentret er en socialpædagogisk rådgivnings- og behandlingsinstitution. Målgruppen er 14-25-årige og deres familier samt stofmisbrugere over 25 år. Man arbejder inden for fem indsatsområder: forebyggelse, opsøgende arbejde, rådgivning og ambulant behandling, dag- og døgntilbud samt efterværn. Ungdomscentret har direkte visitation til: Kontakten for 14-18-årige. Dagafdelingen med dagtilbud til 14-18-årige. Døgnafdelingen med døgn- og støtteboligtilbud samt akuttilbud for 14-18-årige. Det sociale Jægerkorps med netværkstilbud for 12-18-årige. Træningshøjskolerne Nørholmsvej og Vissegård med ambulant behandling, dag- og døgntilbud for 18-25-årige. Bixen for msibrugere mellem 14 og 25 og deres familier samt stofmisbrugere over 25 år.