Forstår ikke holdning til privat græslandingsbane

BLÆSBJERG:Det var ikke ligefrem den pænere ende af ordbogen Tage Olesen tog frem, da han for et måneds tid siden sad og hørte flere kommunalbestyrelsesmedlemmer udtale sig meget negativt om Helsegården og specielt hans ansøgning om at andre i enkelte weekender kan lande med små privatfly på hans græslandingsbane. Tage Olesen valgte dengang at tie stille, men det sidste ord er ikke sagt i den sag, selv om et vennebesøg ikke fik luft under vingerne. - Det bliver ved med at sidde i politikerne. Når vi søger, så tager de fortiden op igen. Det er som om det sidder i blodet. Og dem, der udtaler sig allerværst, har aldrig været herude, siger han. Fortiden er blandt andet nogle klagesager fra naboer og Danmarks Naturfredningsforening, først mod hans søprojekt og derefter mod hans ønske om at få en landingsbane til det privatfly, som han selv har bygget. - Siden jeg fik tilladelsen til at lave landingsbanen har der ikke været een eneste klage over støj, så jeg har svært ved at forstå holdningen, tilføjer flybyggeren. En del af forklaringen ligger formentlig i, at siden 1986 har amtet behandlet 18 sager på Helsegården, som foruden de nævnte sø- og flyplaner også gradvist har haft behov for udbygning som følge af flere beboere. For fire år siden forlangte amtet området lokalplanlagt, og det er nu den, som danner rammen for Helsegården og landingsbanen.