Arbejdspladser

Forstår ikke hvorfor netop han skal stoppe

Politikerne havde meldt ud at fyringer skulle ske fra toppen

Per Melgaard, bagerst, er tillidsmand i Park & Vej og den fyringsrunde, hvor Michael Albertsen sammen med ni andre kolleger mistede deres arbejde, er den mest omfattende, som de kan mindes.	 Foto: Kim Dahl Hansen

Per Melgaard, bagerst, er tillidsmand i Park & Vej og den fyringsrunde, hvor Michael Albertsen sammen med ni andre kolleger mistede deres arbejde, er den mest omfattende, som de kan mindes. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Den besked skulle jeg godt nok lige tygge på. Fyringen kom som en bombe Det fortæller Michael Albertsen fra kommunens Park & Vej, der har fået at vide at 1. september slutter hans ansættelse, der startede 1. maj 1980, og bortset få år har han været i den afdeling siden. Han har haft en uges tid til at sunde sig, og har blandt andet beslutte sig for som han siger, at fortsætte her lidt endnu. Men hvad der præcis skal ske, ved han ikke. - Det bliver nok noget med nogen kurser, og noget andet, for jeg har døjet med helbredet. Internt hedder han ikke andet end skilte-Michael, for det er ham, der sørger for at skiltene er i orden. Da politikere før jul besluttede, at der skulle nedlægges stillinger, pointerede man, at leder- og konsulentfunktioner stod først for sammen med administrativt personale, der arbejde med interne opgaver. Det kunne dog også være nødvendigt med yderligere fyringer og så måtte man ikke afskedige ansatte, der havde direkte kontakt til borgerne blandt andet i borgerservice. Der foregår stadig forhandlinger om, hvem der skal fyres i de store forvaltninger, d. v. s socialområdet og hele børne- og kulturområdet. Men i teknisk forvaltning er der nedlagt to lederstillinger og en administrativ medarbejder samt, hvad der svarer til 20 stillinger ude i marken. Det oplyser tillidsmand i Park og Vej Per Melgaard. Han mener, at politikernes rettesnor faktisk er blevet fulgt omkring "fyringer fra toppen". I første omgang troede man i Park og Vej, at besparelserne kunne klares ved, at de sæsonansatte, der tidligere var ansat i otte måneder, nu kun fik syv måneders ansættelse og ved ikke at besætte ledige stillinger. -Men så fik vi at vide, at der skulle spares yderligere. Ti fastansatte, to i Skagen og to i Sæby og seks i Frederikshavn har fået en fyreseddel. Så mange har vi aldrig måtte fyre på en gang i Park & Vej, forklarer tillidsrepræsentanten. Det har været en hård tid for alle, der har base på Materielgården på Knivholtvej og rundt om i kommunen. - Folk har snakket meget og rygterne gået fra fem til 100 mand, der skulle fyres, siger tillidsrepræsentant Per Melgaard.