Skolelukninger

Forstår ikke Ole Stavad

Ved Kommunalbestyrelsesmødet, hvor politikerne skulle vedtage den allerede bredt indgåede aftale om ny skolestruktur, spurgte jeg om, hvilke kriterier man havde valgt skolelukningerne ud fra, idet den indgåede aftale ikke syntes at ligge lige for i høringsfasen.

Herefter brugte byrådet over en time til på skift at rose hinanden for den gode proces, der var gået forud for den beslutning, de nu skulle træffe - hvordan de havde været gode til at lytte og var blevet klogere i høringsfasen, så man nu på et kvalificeret grundlag kunne træffe den beslutning, som fremadrettet skal sikre kvaliteten i Jammerbugt Kommunes skolevæsen. Jens Christian Golding og Peter Jensen, som undlod at stemme og Karl Schrøder, Steen Andersen og Morten Marinus som stemte imod forslaget, syntes dog alle at dele min undren over, hvordan man var nået frem til den model, som et bredt flertal ville stemme for. Henrik C. Pedersen holdt et længere oplæg om, hvor ked han var af, at der skulle lukkes skoler uden dog at forklare, hvorfor han stemte for ?! Efter endt debat, blev jeg spurgt, om jeg havde fået svar på mit spørgsmål. Det mente jeg ikke og efterlyste konkret svar på, hvordan valget var truffet mellem Ingstrup og V. Hjermitslev skoler. Ole Stavad svarede, at de havde valgt at lukke Ingstrup Skole, fordi de havde læst i avisen, at vi i Ingstrup hellere ville lukkes, hvis vi ikke kunne få en garanti for, at man ville bevare skolen på længere sigt. Mogens Gade sagde så til mig: "Nu har du fået svar!" - Som om det var mig, der var uartig. Jeg står tilbage med en endnu dybere undren, end den jeg kom med. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Stavads svar hænger sammen med, at høringsfasen har været så god og vigtig, når beslutningen er truffet på baggrund af en avisudtalelse. Jeg går ud fra, at Ole Stavad refererede til følgende udtalelse til Nordjyske d. 19/1 fra Sven Aksel Svenningsen: "Det er ikke nogen rar løsningsmodel at give Ingstrup et par år som indskolingsskole, indtil der er plads i Saltum, som Venstre foreslår. Det er jo en langsom dødsdom, og det er næsten værre end et rent snit". Udtalelsen var en reaktion på følgende indstilling fra Børne- og Familieudvalgets af 17/1: Indskoling i Ingstrup og V. Hjermitslev - når elever kan rummes på Saltum Skole, så revurderes dette.