Forstår ikke spor

Tem Frank Andersen, du giver mig svar tilbage, som tydeligt viser, at du ikke forstår spor af det, som jeg skrev i mit læserbrev,

og det er jeg godt træt af. Jeg ser jo, at du er cand.mag. og havde derfor forventet, at du forstod et ellers let læseligt indlæg. Først vil jeg gøre opmærksom på, at jeg på ingen måde påstår, at vi har udryddet os selv om 50 år - ifølge dig - med det skørlevned, som vækstsamfundet fremviser. Nej, jeg skriver, at menneskeheden er den største fare for vores civilisation, og det skal man forstå således, at hvis ikke vi i den vestlige verden vågner op, så er vi ikke frie mennesker med ytringsfrihed, selvbestemmelse, demokrati, religionsfrihed og kan heller ikke færdes frit på gader og veje. Det er jo allerede galt flere steder her i vores ellers så fredelige land. Det er, hvad Ruth Bering også mener og skriver om. Her er det bare forenklet, men jeg kan forsikre dig om, at jeg forstår, hvad Ruth Bering skriver, og jeg er i den grad enig med hende. Jeg er meget glad for, at du opdrager dine børn fornuftigt. Jeg håber så for dem, at de må få et samfund, som er frit, når de bliver voksne. Til slut - jeg skriver ikke nogen steder, at jeg ikke tror på vores ordensmagt - absolut ikke. Det er det mest utrolige, du får ud af at læse mit indlæg, Tem Frank Andersen. Hold dig til det, du ser på skrift. Jeg skriver, at vi i dag i stigende grad ser knivoverfald, skyderier og daglig vold samt et stigende salg af hårde stoffer, og alt det er ikke nødvendigt at opleve på egen krop - heldigvis. Nej, man behøver bare at læse avisen og åbne for sit tv. Jeg er ked af det, for det er netop en del af det, som Ruth Bering advarer imod - blot er dette kun en lille del. Hvis alle havde hørt på advarslerne i trediverne var 2. Verdenskrig nok undgået. Nu sidder en stor generation atter advarsler overhørig - tænk på det.