EMNER

Forstærket erhvervsservice

dfs

NORDJYLLAND:Nordjylland bliver uberørt af regeringens beslutning om at ændre det danske erhvervsservicesystem. Paraplyorganisationen for en række teknologiske informationscentre, TIC Danmark, lukker. Men Nordjylland forlod systemet allerede fra år 2000 og dannede en regional organisation ved samling af de to nordjyske TIC-centre og Nordjyllands Erhvervsservice. Driften dækkes af amtet og staten, og direktør Erik Poulsen oplyser, at man forventer uændret eller endog større aktivitet næste år. Centrene i Hjørring og på NOVI i Aalborg vil bestå. Dog vil der ske et navneskifte, idet TIC-navnet helt forsvinder. Der er omkring 25 ansatte i TIC Erhvervscenter Nordjylland, som dermed er det største center for rådgivning af små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Man planlægger en stærkere indsats i formidling af samarbejde mellem univeristet og virksomheder og satser også på øget service overfor forretninger. Under det koordinerende organ TIC Danmark er der fem centre tilbage. Fra start var alle amter med. En ny organisation er under opbygning, hvori de fem centre forventes at få en aktiv rolle. De fleste opgaver i TIC Danmark vil være afviklet eller udlicitetet allerede fra udgangen af oktober, oplyser direktør Jette M. Arnskjold.