Turisme

Forstærket indsats for jysk turisme

AABYBRO:Fra næste år vil det meste af Jylland blive markedsført som én turistmæssig enhed. Baggrunden er, at bestyrelserne for de tre regionale turismeudviklingsselskaber Østjyllands Turistudviklingsfond, Turistgruppen Vestjylland og Midt-Nord Turisme har aftalt et vidtgående samarbejde. De tre selskaber har desuden indbudt det fjerde og sidste regionale selskab i Jylland, RST, som dækker Vejle og Sønderjyllands amter, til at deltage i samarbejdet, oplyser direktør Jørgen Hansen fra Midt-Nord Turisme. - Selskaberne er enige om, at vi i fællesskab vil præsentere de potentielle turister for alle de muligheder, som Jylland rummer som rejsemål for børnefamilier og par uden børn. Det betyder, at der gennemføres en hvervende markedsføring for hele Jylland i Norge, Sverige og Tyskland samt på Sjælland og Fyn, fortæller Jørgen Hansen. Han fremhæver, at det nye samarbejde vil gøre den turistmæssige markedsføring af Jylland langt mere éntydig, og at de jyske turistvirksomheder får færre, men mere virkningsfulde og gennemslagskraftige markedsføringsværktøjer. Parallelt med samarbejdet fortsætter de tre selskaber dog med en række basale markedsføringsaktiviteter i eget regi, for eksempel oplevelseskortet "Jylland fra midten og op". Som en følge af samarbejdet skal der etableres et "formandskab" bestående af de tre selskabers formænd og de involverede amtsborgmestre eller formænd for de amtslige erhvervsudvalg. Formandskabet skal mødes efter behov - og der lægges ikke skjul på, at et hovedformål er at markere Jylland over for København og resten af Danmark.