Hanstholm

Forstærkning til ny forretningsplan

Interesse for jobbet som slags- og marketingschef for Hanstholm Havn har været stor.

Ansøgerfeltet blev på 33 personer, da Hanstholm Havn opslog en helt ny stilling som slags- og marketingchef. Nu er den sidste ansættelsessamtale slut, den rette person til jobbet er fundet - og går alt som planlagt, har havnens første salgs- og marketingchef sin første arbejdsdag 3. oktober. Direktør Birgitte Juhl, Hanstholm Havn, vil endnu ikke sætte navn på den nye slags- og marketingchef, men fortæller, at chefen er tiltænkt en central rolle i arbejdet med at udvikle og realisere havnens nye forretningsplan. - Forretningsplanen skal fremlægges for havnens bestyrelse 1. november og for Thisted Byråd 8. november. Det vil sige, at arbejdet med planen nu er så langt, at den nye salgs- og marketingschef kun har mulighed for at være med i den sidste del af forløbet frem mod planens færdiggørelse, siger Birgitte Juhl. Derimod er det helt sikkert, at den nye chef kan se frem til at løfte en stor opgave i realiseringen af planen. - Langt hen ad vejen skal indsatsen lægges på det kommercielle område, hvor det handler om at beskrive og udvikle havnens nye forretningsområder og opsøge og tiltrække virksomheder, der kan være del af den udvikling vi tilstræber at skabe, siger Birgitte Juhl. Havnedirektøren fortæller, at når det samlede ansøgerfelt blev så stort som på 33 personer, skyldes det, at havnen bevidst har arbejdet på at komme længst muligt ud med sin ansøgning. Blandt andet ved at bruge TV. - Det har givet opmærksomhed fra hele landet omkring stillingen og har samtidig signaleret, at vi lægger op til udvikling af havnen og dens forretningsområder, siger hun.