Hobro

Forstander afviser handel med stoffer

STENILD:Forstanderen på Stenild Omsorgshjem Bent Friis-Jeppesen afviser i en redegørelse, at nuværende eller tidligere ansatte har solgt stoffer til en beboer. Det var ellers påstanden i en klage, som Nordjyllands Amt modtog fra en pårørende til beboeren i begyndelsen af august. Efterfølgende bad amtets tilsynsafdeling om en redegørelse fra Stenild Omsorgshjem, og af den fremgår det at "det er hævet over enhver tvivl - at hverken nuværende eller tidligere ansatte - har forsynet eller solgt medicin til beboeren, hvilket derfor på det kraftigste må afvises." Derimod har beboeren oplyst, at hun har købt illegal medicin af et ægtepar, som også boede på omsorgshjemmet. Dette blev dog benægtet, da personalet konfronterede ægteparret med beskyldningen, men parret valgte alligevel straks at forlade omsorgshjemmet. Ifølge klageren havde beboeren et stigende forbrug af forbudte stoffer, mens hun boede på omsorgshjemmet, og det kulminerede med, at hun på blot tre uger brugte 50.000 kroner på sit misbrug. Det skulle, stadig ifølge klageren, være "tidligere ansatte/beboere", der forsynede beboeren med stofferne. Klageren er separeret fra beboeren, der gennem sin advokat har givet udtryk for, at hun opfatter sagen som chikane fra klagerens side. Redegørelsen fra Bent Friis-Jeppesen indgår i den behandling af klagen, som Nordjyllands Amt er i gang med. Det oplyser Peter Pejstrup, der er konsulent i amtets tilsynsafdeling, og han forventer, at sagen kan færdigbehandles i løbet af kort tid. Tilsynsafdelingen har indkaldt bestyrelsen og forstanderen for Stenild Omsorgshjem til et møde snarest muligt, hvorefter der bliver truffet en afgørelse i sagen. Stenild Forsorgshjem udgør sammen med tilsvarende institutioner i Rørbæk og Gravlev "Danske Omsorgshjem." De tre omsorgshjem har til sammen cirka 50 pladser heraf 12 i Stenild. Forstander Bent Friis-Jeppesen oprettede omsorgshjemmet i Stenild, efter at han i 1999 med kort varsel fratrådte som leder af Blå Kors Hjemmet i Hobro. Ifølge sin hjemmeside er Danske Omsorgshjem et "kristent diakonalt omsorgssamarbejde på folkekirkens grundlag, som målrettet virker for de svageste og mest udstødte mennesker i vores samfund. Det omfatter personer med et langvarigt misbrug eventuelt i kombination med fysiske og psykiske lidelser." De tre private botilbud er organiseret som selvejende institutioner. Ifølge godkendelsen fra Nordjyllands Amt er det totalt forbudt at bruge rusmidler på omsorgshjemmene.