Forstander dømt for mandatsvig

Den suspenderede forstander for Døvblindecentret er idømt fire måneders betinget fængsel ved retten i Aalborg.

Døvblindecentrets tidligere forstander Preben Gundersen blev frifundet for alle anklager ved Vestre Landsret. Arkivfoto: Grete Dahl

Døvblindecentrets tidligere forstander Preben Gundersen blev frifundet for alle anklager ved Vestre Landsret. Arkivfoto: Grete Dahl

Retten i Aalborg har i dag dømt den suspenderede forstander for Døvblindecentret Preben Gundersen for syv tilfælde af embedsmisbrug og mandatsvig for ialt cirka 115.000 kroner. Forstanderen blev ved dommen frifundet for tre forhold, hvor retten ikke fandt det bevist, at han havde misbrugt sin stilling som forstander. Retten har fastsat straffen til 4 måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Dømt for private rejser Preben Gundersen blev dømt efter anklageskriftet med hensyn til en række private rejser, som han lod Døvblindecentret betale. Der var tale om rejser til Rumænien og Italien, og Preben Gundersen tog både familie og medarbejdere med på turene, som Retten ikke mente kunne karakteriseres som tjenesterejser. I et tilfælde gav Preben Gundersen en rumænsk institution 15.000 kroner, som Retten fandt klart oversteg niveauet for en lejlighedsgave. Opkald for 55.000 kr. Fortstanderen fra Døvblindecentret blev også dømt for at have misbrugt sin tjenestetelefon til opkald til særtjenester for over 55.000 kroner. Det kom nemlig frem i retten, at forstanderen ikke er blevet beskattet af fri tjenestetelefon, og at han derved kun havde lov til at bruge telefonen privat i mindre omfang. Han blev også dømt for at købe en række ting ind til sig selv for Døvblindecentrets penge - for eksempel et ur til 2000 kroner, et stenkar til 1500 kroner og en fjernstyret legetøjsbil. Skal betale erstatning Til gengæld blev Preben Gundersen frikendt for tre andre forhold. Det drejede sig blandt andet om privat brug af en af Døvblindecentrets biler. Selv om Retten fandt det bevist, at Preben Gundersen havde brugt bilen privat, mente Retten ikke at kunne dømme for mandatsvig i denne forbindelse. Han blev også frikendt vedrørende indkøb af en bærbar computer, som han gav væk, da Døvblindecentret havde en naturlig interesse i sagen. Det tredje forhold, hvor Preben Gundersen blev frikendt, drejede sig om transport og overnatning i forbindelse med en projekttur. Tiltalte blev også dømt til at betale erstatning til Region Nordjylland på i alt 112.756 kroner.