EMNER

Forstanderinden

Pia Kjærsgaard - her på gaden i Aalborg under sidste valgkamp - har siddet i Folketinget i 25 år. Hun er i dag det kvindelige folketingsmedlem, der har den højeste anciennitet. ARKIVFOTO: PETER LANGKILDE

Pia Kjærsgaard - her på gaden i Aalborg under sidste valgkamp - har siddet i Folketinget i 25 år. Hun er i dag det kvindelige folketingsmedlem, der har den højeste anciennitet. ARKIVFOTO: PETER LANGKILDE

JUBILÆUM:"Hjemmehjælperen" blev hun i et lidt nedladende tonefald kaldt, da hun gjorde sin politiske entré på Christiansborg. Og hjemmehjælper var Pia Kjærsgaard i seks år, før hun i 1984 trådte ind i Folketinget. Før det havde den københavnske farvehandlerdatter uddannet sig på Købmandsskolen, arbejdet på kontor i forsikrings- og reklamebranchen og i nogle år været hjemmegående mor til to. Egentlig sikrede de 1000 personlige stemmer i 1984 kun Pia Kjærsgaard pladsen som Fremskridtspartiets førstesuppleant i Københavns Amt. Mandatet tilfaldt partistifter Mogens Glistrup. Men da han året før var sendt i fængsel for skattesnyd, kendte det ny ting ham straks uværdig - og Pia Kjærsgaard rykkede ind på mandatet. I dag er det præcis 25 år siden, og hjemmehjælperen viste sig i høj grad at have tæft for det politiske håndværk. Så grebet blev hun af politikken, at hun - efter Glistrups løsladelse - ikke var til sinds at give ham magten tilbage. Striden endte i mere eller mindre farceagtige magtkampe og tumult, hvor ikke mindst Pia Kjærsgaard og nordjyske Kirsten Jacobsen tit tørnede sammen. Til slut gik Pia Kjærsgaard og dannede i 1995 Dansk Folkeparti, hvis ubestridte frontfigur hun stadig er. Siden 2001 har partiet været VK-regeringens faste støtteparti. Pia Kjærsgaard har forvaltet sit partis magt med blik for at veksle regeringsstøtten til indrømmelser, der i procent af statsbudgettet ikke fylder meget, men til gengæld har høj symbolværdi. Seneste eksempel var finanslovsforhandlingerne i november, hvor forhandlingerne om statsbudgettet blev sat på standby, indtil regeringen havde lovet at sikre, at en tunesisk mand ikke længere kunne opholde sig hele ugen i Århus. Det hører til undtagelserne, at partilederen engagerer sig i et så konkret lovgivningsanliggende. Hun er generalisten, der udstikker kursen og lader andre om de enkelte paragraffer. Og så er hun frem for alt den, der udadtil sælger budskabet. Det gør hun med så veludviklet sans for stemningen nogle steder i befolkningen, at budskabet af kritikere ikke sjældent får stemplet "populisme". I 2003 fastslog Højesteret, at det ikke stred mod injurielovgivningen at referere til hendes synspunkter som racistiske. Et par gange har reaktionerne været så håndgribelige, at Pia Kjærsgaard i årevis har måttet vænne sig til at have livvagter med sig, uanset hvor hun færdes. Pia Kjærsgaard slipper imidlertid også af sted med meget. Statsminister Anders Fogh Rasmussen konstaterede i fjor, at det ikke generede Pia Kjærsgaard at udsende en bandbulle mod, at han opholdt sig for meget i udlandet, mens hun selv befandt sig i sit feriehus på den græske ø Santorini. Her lader hun og ægtefællen, Henrik Thorup, op mindst tre-fire gange årligt. Henrik Thorup er selv fuldtidsbeskæftiget i politik som regionsrådsmedlem og som én af de seks statsrevisorer, der kontrollerer statens virksomhed. Det første har vælgerne valgt ham til, det andet er han udpeget af Dansk Folkeparti til. Da Pia Kjærsgaard første gang stillede op til Folketinget i 1977, skete det under navnet Pia Mortensen (ægtefællen hed da Mortensen Thorup). Valgplakaten fra dengang hænger stadig i gildesalen i hjemmet i Gentofte. Det endte imidlertid ikke med en plads i Folketinget. Noget måtte gøres for bedre at skille sig ud fra mængden. Så til det følgende valg var gemalens efternavn erstattet med pigenavnet - og uanset om det alene skyldtes navneskiftet eller ej, steg stemmetallet! Ved sidste valg stemte 47.611 sjællændere på den nu 61-årige partileder. Listen over hædersbevisninger tæller blandt andet et ridderkors, Det gyldne posthorn fra Dansk Postordreforening samt Kosanprisen. Et helt særligt forhold har hun til Taiwan, og forsvaret for at anerkende øen øst for det kinesiske fastland som en selvstændig nation har indbragt hende hele tre ordener. Hun er desuden næstformand i Dansk-Taiwanesisk forening. Når en DF-politiker ytrer sig offentligt i strid med partilinjen, inviteres man "til kaffe hos forstanderinden," som det hedder i den interne partijargon. Er forseelsen virkelig alvorlig, vanker der ingen kaffe. Så gælder indbydelsen et besøg på "Pias grill". At hendes kurs er partiets, anfægtes ikke - i hvert fald ikke officielt. At der kan spøges med partiets topstyring, indikerer måske, hvor udbredt og accepteret denne er. Selv har Pia Kjærsgaard aldrig lagt skjul på, at årene i Fremskridtspartiet lærte hende, at et parti med intern slinger ikke får nogen indflydelse. Målet med Dansk Folkeparti var at opnå indflydelse. Et af midlerne er, at der aldrig må være tvivl om kursen. 25 års-jubilæet markeres med en reception i fællessalen på Christiansborg torsdag 15. januar kl. 15-17.