Retspleje

Forstandersagen er skåret til

Anklagemyndigheden har sorteret mange forhold fra i sagen mod Preben Gundersen. Nogle var ikke af strafferetslig interesse, andre fordi amtets egenkontrol havde svigtet på Døvblindecentret.

AALBORG:Region Nordjylland valgte i februar 2007 at politianmelde og senere suspendere forstander Preben Gundersen fra Døvblindecentret. Det skete blandt andet på baggrund af en intern revisionsrapport som regionen havde fået lavet, efter at NORDJYSKE havde beskrevet forholdene på Døvblindecentret, hvor Preben Gundersen over en årrække havde styret centret og dets ansatte med en blanding af frygt og fryns. - Revisionen fandt revl og krat af ting, som de ønskede undersøgt. I den første sortering tog man blandt andet nogle forhold af forvaltningsmæssig karakter ud. Tilbage var så 13-14 forhold, som havnede på mit bord. Der har jeg så sorteret nogle stykker fra. Dels fordi efterforskningen har vist, at der ikke var noget at komme efter og dels, fordi kontrollen i amtet har svigtet, og det skal ikke komme Preben Gundersen til skade, siger politiassessor Maria Ohrt-Nissen, der har arbejdet med anklageskriftet siden sidste efterår. Region Nordjylland indførte efter "Forstandersagen" skrappere kontrol med regionens institutioner. Frygt og fryns Blandt de forvaltningsmæssige forhold var sagerne om ansættelse og fyring af kærester. I det ene tilfælde var Preben Gundersen med til at ansætte en afdelingsleder, selvom de to på daværende tidspunkt - ifølge kilder på Døvblindecentret - havde indledt et kæresteforhold. I den anden sag beskrev NORDJYSKE, hvordan Preben Gundersen fyrede en afdelingsleder, efter at hun havde afbrudt et kæresteforhold med ham. I begge tilfælde mener Preben Gundersen sig udsat for sladder og rygter på arbejdspladsen. Derudover beskrev NORDJYSKE, hvordan medarbejderne fik fryns i mængder, der både var uset i offentlig regi, og heller ikke var godkendt af amtet. Endvidere brugte han sekscifrede beløb på privatfly og konferencer. Betroede midler Hvis Preben Gundersen bliver dømt, kan retten tilføje en form for rettighedsfrakendelse i dommen, så man frakender den dømte retten til at gøre bestemte ting inden for sit erhverv. Det kunne være at arbejde med betroede midler. Professor Lars Bo Langsted fra juridisk institut på Aalborg Universitet tvivler dog på, at retten vil gøre brug af denne mulighed. - Dét kan være vanskeligt, for man har jo betroede midler mellem hænderne i mange sammenhænge. Det er derfor mest sandsynligt, at det vil være op til den godkendende eller bevilgende myndighed at vurdere, hvilken betydning det måtte have for ham, hvis han bliver kendt skyldig, siger professor Lars Bo Langsted.