forsuring

Med et forsuringsanlæg ledes gyllen fra svinestalden til en gylletank, hvortil der ledes svovlsyre. Fra tanken pumpes gylle tilbage i stalden. Indholdet af svovlsyre betyder, at ammoniakfordampningen både i gylletanken og i stalden bliver nedsat betydeligt. Reduktionen ligger på 70-80 procent. Det betyder, at et landbrug, der årligt ellers ville udlede tre tons ammoniak, kan komme ned på 600 kg. Samtidig ændrer gyllen sig, så den bliver mere miljøvenlig som gødning, idet udvaskningen af kvælstof bliver mindre. I svinestalden giver den formindskede udledning af ammoniak et bedre arbejdsmiljø. Hvorvidt slagtesvinene også får en bedre trivsel er endnu ikke dokumenteret.