Danmark

Forsvar det danske samfund

Vi står overfor en samfundsudvikling, hvor hovedparten af arbejdsstyrken er på offentlig forsørgelse. Summen af offentligt ansatte og mennesker på offentlig forsørgelse er langt større end mennesker ansat i den privata sektor.

Her hjælper hverken "vækstfonde" eller globaliseringsråd. De store industrivirksomheder (herunder landbrugsproduktion) flytter arbejdspladser til udlandet, og de højteknologiske virksomheder f.eks. indenfor bioteknologien, selvom de ikke betaler skat, kan ikke erstatte de tabte arbejdspladser for specialarbejdere etc. Skatteyderbetalte arbejdspladser som f.eks. vindmølleindustrien og anden dyr energiproduktion er ikke holdbar i længden. De andre lande kan også producere "vedvarende" energiprodukter. Vi må stille et forsvar op for det danske samfund. Det betyder skattelettelser og offentlige besparelser for at bibeholde industriproduktionen her i landet. Vi må i tide reducere vore udgifter til fremmede statsborgere, og vi må afvise EU-forfatningen, der fratager os retten til parlamentarisk selvbestemmelse. Hvis vi lader stå til ender Danmark som et uland, hvor 20 procent af de veluddannede, der skal skabe de nye indkomster til landet via "spil og drømme", vil etablere sig i de lande, hvor de har størst profit af deres arbejdsindsats. Der grænser for, hvor længe vi kan leve af at klippe hinanden her til lands.