Forsvar for et fag

Skolevæsen 1. marts 2003 07:00

OLDTIDSKUNDSKAB: Skal der forsat undervises i oldtidskundskab i gymnasiet? Dette spørgsmål er ikke til at komme udenom i den spirende debat om den reform, der er bebudet af undervisningsministeriet. Svaret må være, at det skal der ! Lidt historie om faget må være på sin plads. Faget blev oprettet i 1903 i forbindelse med en reform af den danske skole. Det er denne reform, der er grundlaget for det nuværende skolesystem. Man mente dengang - som nu - at faget ville give en almendannelse til de to linjer, der ikke længere skulle undervises i græsk, nemlig den matematiske linje og den nysproglige linje, som var blevet oprettet med reformen. Fagbeskrivelsen, der gælder i dag, siger, at eleverne gennem oldtidskundskab skal tilegne sig fælles europæisk begrebsdannelse for at kunne forstå og forholde sig til deres samtid. Desuden skal faget sætte dem i stand til at forholde sig til andre kulturer ved at kunne forholde sig til de livsformer og tanker, de møder i fagets tekstgrundlag. Faget skal give eleverne en viden om baggrunden for hele den europæiske, og dermed også den danske, kultur. Den tid, vi lever i, er præget af en rivende udvikling, ikke bare teknologisk men også i den politiske verden. Verden forekommer mindre dag for dag. Alle EU`s ledere er i december 2002 blevet enige at byde 10 lande ind i en europæisk union, de i forvejen er en geografisk del af. Samtidig bliver befolkningerne i de forskellige lande stadig mere multi-etninsk med alt, hvad det fører med sig af fordele og udfordringer. Det er vigtigere end nogensinde at holde fast i sin historie og kulturelle baggrund. For at kunne møde de kulturelle udfordringer må vi være bevidste om vores egen kulturelle identitet og vide, hvor vores begrebsverden er opstået. Der er fra undervisningsministeriets side lagt op til, at gymnasiet skal bestå af fagpakker. Det betyder et langt mere specialiseret gymnasium end vi nogen sinde har set. Dette vil gå værst ud over oldtidskundskab, da der fra forskellige sider tales om at lægge faget sammen med religion, filosofi og etik. Dette vil betyde, at faget risikerer at drukne i forhold til især religion. Man vil derfor ikke kunne sikre at eleverne får den fundamentale viden om baggrunden for det samfund, de selv er en del af. Det er vigtigt i denne debat at gøre sig klart, hvad gymnasiets opgave i fremtiden skal være, og hvad ordet almendannelse indeholder for os. Jeg mener, at almendannelse er en social og politisk modning, som sætter os i stand til at forholde os kritisk og tage stilling til vores eget liv, baggrund og historie og udfra dette være aktive aktører i det samfund, vi er en del af. Jeg er af den opfattelse, at det bedste sted at sætte denne modningsproces i gang er i det almene gymnasium, og at faget oldtidskundskab i denne sammenhæng er det fag, der kan sætte gymnasiets øvrige fag i perspektiv. Derfor mener jeg ikke at vi går den rigtige vej ved at fjerne oldtidskundskab fra skemaet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...