Forsvar uden værnepligt langt dyrere

Afskaffelse af værnepligten vil gøre forsvaret 20 procent dyrere over de næste 10 år

I årevis har især venstrefløjen i dansk politik presset på for at afskaffe værnepligten til fordel for et professionelt forsvar. Men i så fald bliver de selv samme partier nødt til at æde en prisforhøjelse på op mod 20 procent. Det mener forsvars- og sikkerhedspolitisk forsker Preben Bonnén fra Aarhus Universitet. I godt halvandet år har Preben Bonnén studeret det danske forsvar med hovedvægt på værnepligten. - Man skal være klar over, at en omstilling fra et forsvar med værnepligt til et rent professionelt forsvar, vil betyde en merudgift til forsvaret på to-tre procent om året de næste 10-15 år. Plus den almindelige realvækst, fortæller Preben Bonnén. Årsagen til at et forsvar med færre soldater bliver dyrere er, at man er nødt til at ansatte flere konstabler og korporaler til at udføre de arbejde, som i dag klares af jenserne. - Med et mindre rekrutteringsgrundlag bliver forsvaret tvunget til at hæve lønningerne for at gøre det mere økonomisk attraktivt at gøre karriere i forsvaret, og man bliver også nødt til at lave et andet og bedre uddannelsesforløb. Også det vil gøre det dyrere med en ren professionel hær frem for et forsvar baseret på værnepligten, mener Preben Bonnén. SF's forsvarspolitiske ordfører Villy Søvndal afviser, at et professionelt forsvar bliver dyrere. - Jeg anerkender ikke argumentet. I dag fastholder man en række fysiske anlæg, som udelukkende bruges til uddannelse af værnepligtige. Dem vil der ikke være behov, hvis man afskaffer værnepligten, siger SF'eren. Han fastholder, at det er på høje tid at afskaffe værnepligten. - Værnepligten var meget anvendelig under den kolde krig, hvor man havde behov for et stort mobiliseringsforsvar. Men det har man ikke i dag. Jenser i en uge Selv om de to er uenige om prisen for et forsvar uden værnepligt, kan de godt enes om at indføre en slags erstatning for den eksisterende. En uges ophold i trøjen for alle unge drenge og piger, hvor de lærer noget om forsvaret. - Det, synes jeg, er udmærket - det har jeg ingen besvær med, siger Villy Søvndal. Preben Bonnén er enig med både SF, Enhedslisten og senest Det Radikale Venstre i, at der ikke er noget behov for en værnepligt, som situationen er lige nu. - Det, jeg foreslår, er ikke, at man helt afskaffer værnepligten. Men med det nuværende trusselbillede, hvor forsvaret kalkulerer med, at et angreb på Danmark tidligst vil ske om 10-15 år, er der ikke behov for et mobiliseringsforsvar - og dermed en værnepligt. Så jeg foreslår, at man suspenderer værnepligten, indtil trusselsbilledet ændrer sig. Forsvaret koster årligt netto omkring 16,6 milliarder kroner. Ifølge Preben Bonnéns beregninger vil et professionelt forsvar uden værnepligt betyde, at forsvarsudgifterne løber op i knap 20 milliarder kroner, mens omstillingsfasen kører. - Om 10-15 år, når omstillingsperioden er overstået, kan man i bedste fald få et forsvar som i dag til 1,6 procent af bruttonationalproduktet. Men det bliver i hvert fald ikke billigere, fastslår forsvars- og sikkerhedspolitisk forsker Preben Bonnén.