Forsvarer kræver at få efterforskning udvidet

Kræver i skrivelse 13 punkter undersøgt nærmere

Arkivfoto: Claus Søndberg

Arkivfoto: Claus Søndberg

AALBORG:Mens politiets efterforskning af drabssagen fra Suldrup, hvor 60-årige Hanne Lene Flachmeyer 29. juli blev stukket ihjel i sit hjem af enten sin 37-årige datter eller sin 60-årige ægtemand, ikke har fået megen hjælp af vidner, kræver datterens forsvarer politiets efterforskning udvidet. Den 37-årige datters forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, er ikke imponeret over politiets indsats i sagen. Han er rystet over, at hans klient ikke må deltage i begravelsen af sin mor. Ligesom han var rystet, da den 60-årige ægtemand, efter tre dages anholdelse og ophold i arresten blev løsladt med en sigtelse for drabet. - Det er et problem, hvis politiet tidligt i et efterforskningsforløb lægger sig fast på, hvordan de mener, en sag hænger sammen. Efterforskning skal være objektiv, siger Michael Juul Eriksen. Han har bedt kriminal-politiet i Aalborg om at fore-tage sig 13 helt konkrete ting i den videre efterforskning af sagen. - Jeg mener, at der er en række tekniske undersøgelser, der bør foretages. Og jeg ønsker en række afhø-ringer af personer i både Danmark og Sverige, siger Michael Juul Eriksen. Han vil ikke konkretisere, hvilke tekniske undersøgelser, han finder nødvendige, eller hvem de personer er, han ønsker afhørt. - Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en lang skri-velse fra den sigtede datters forsvarer med mange ønsker om og forslag til undersøgelser. Han vil hurtigst muligt få et svar om, hvilke efterforskningsmæssige skridt vi yderligere vil foretage, siger chefkriminalinspektør Aage Nørgaard. Intet nyt fra vidner Efter næsten en uges efterforskning af sagen efterlyste politiet eventuelle vidner, der havde været i området omkring drabstidspunktet. - Vi fik fem-seks henvendelser, der alle er undersøgt. Men der var ikke noget i dem, der tilførte efterforskningen noget nyt, siger chefkriminalinspektør Aage Nørgaard. NORDJYSKE har talt med nogle af dem, der har henvendt sig til politiet med oplysninger i sagen. Bl.a et vidne, der klokken godt et lørdag nat har set en kvinde til fods på Hjedsbækvej få hundrede meter fra ger-ningsstedet. I retning mod gerningsstedet. - Det er korrekt, at vi har fået sådanne henvendelser. Men der er ikke noget i dem, der har forbindelse til drabet. Mere kan jeg ikke op-lyse, siger chefkriminal-inspektør Aage Nørgaard. Han ønsker ikke at op-lyse, om den sete kvinde har været den sigtede og nu va-retægtsfængslede datter, eller en helt anden kvinde. Heller ikke om der skulle være fundet en anden kvinde, der har kunnet identifi-ceres som hende, der er blevet set af flere vidner. En kendsgerning er det, at det ældre ægtepar på Hjedsbækvej i en årrække har boet i Sverige og har to voksne sønner, der fortsat bor der, mens den yngste søn og to døtre er bosiddende i Danmark. Forsvarsadvokaten ønsker ikke at oplyse, om det er dem eller eventuelt tidligere venner og kolleger i Sverige, han ønsker afhørt. Den sigtede 60-årige æg-temand har, siden han blev løsladt, boet på hotel, fordi parrets landejendom fortsat er forseglet som gerningssted. Det frigives til den sigtede inden ugens udgang, så han kan vende hjem. Han har ikke ønsket at kommentere eller oplyse noget i sagen eller fra natten, hvor drabet fandt sted. Tung sag at efterforske Sagen er efterforskningsmæssigt tung for Aalborg Politi. Især efter at de vidner, der henvendte sig, ikke kunne bringe nye oplysninger ind i sagen. Eneste vidner, som kriminalpolitiet derfor har at efterforske ud fra og siden bygge sagen op efter, når den skal i retten, er de to hovedvidner, der begge er sigtede i sagen og gensi-digt beskylder hinanden for at have knivdræbt den døde Hanne Lene Flach-meyer. Fra obduktionen af hende fremgår, at hun er tilført flere knivstik, der hver for sig var dødelige. Aalborg Politi har ikke villet oplyse, hvor mange gange den dræbte kvinde i alt blev stukket.