Retspleje

Forsvarer-sejr i smuglersag

Smuglerbande blev kun fundet skyldig i et af de syv tiltaleforhold

SÆBY:De fire forsvarere trak sig ud som sejrherrer, da der i går faldt dom i Sæby-smuglersagen. Tre af de tiltalte - alle med folkeregisteradresse på Sæby-egnen - var så tilfredse med udfaldet, at de efter kort tids overvejelse accepterede deres dom, mens den fjerde, en lette, udbad sig betænkningstid. Anklagemyndigheden vil nu overveje, om en eller flere af dommene skal ankes til landsretten. Anklageren, politifuldmægtig Michael Møller, måtte efter en retssag, der strakte sig over to dage, konstatere, at domsmandsretten trods det særdeles omfattende dokumentariske materiale, han havde fremlagt efter flere måneders omfattende efterforskning, kun fandt tilstrækkelig bevis til domfældelse i et enkelt af de syv forhold, der var rejst tiltale for. Forsvarerne, Claus Bo Jacobsen, Jens Chr. Christensen, Kjeld Gabelgaard og Gert Gandrup rettede i deres procedure kraftig kritik af politiets efterforskning og søgte hver især på forskellig vis at gennemhulle det. Og det i en sådan grad, at domsmandsretten valgte at lægge afgørende vægt på det Det betød, at de fire tiltalte - in solidum - "kun" dømtes til at betale 4.266.386 kr. i told- og afgiftsbeløb, mens anklageren samlede krav lød på over 25 mio. kr. Samtidig blev de idømt væsentligt mindre straffe end krævet af anklageren. Domsmandsretten fandt nemlig kun de fire tiltalte skyldige i at have indsmuglet godt tre mio. smuglercigaretter i forbindelse med den storstilede politiaktion, der 17. november sidste år førte til anholdelse af de fire tiltalte. I fem forudgående aktioner, hvor der ifølge anklageskriftet også hver gang blev indsmuglet godt tre mio. cigaretter - smøger, der aldrig er blevet fundet - fandt domsmandsretten indicierne for tynde til domfældelse. Det samme gjaldt tiltalen for et forsøg på smugleri. To af de tiltalte, der begge blev idømt et års fængsel, tog efter domsafsigelsen tilbage til arresten for at få deres ejendele udleveret, inden de kunne tage hjem efter knap fire måneders varetægtsfængling. Resten af deres straffe skal de udstå senere. Med henvisning til flugtrisiko fulgte retten anklagerens begæring om fortsat fængsling af de to smuglere, der var blevet idømt henholdsvis to og halvandet års fængsel. Det forhold for smugleri af særlig grov karakter, de fire blev dømt for, gjaldt et parti på godt tre mio. cigaretter. De var indstøbt i glasfiber i tivoliudstyr blevet transporteret fra Letland med skib via Litauen til Fredericia. Herfra blev cigaretterne kørt til Trafikcenter Sæby Syd og senere transporteret til en landejendom ved Østervrå. Senere blev 441.180 af cigaretterne kørt til den dømte 32-åriges landejendom ved Sæby, hvor de blev pakket og opbevaret i sække og fundet sammen med de resterende cigaretter på landejendommen ved Østervrå under politiaktionen 17. november sidste år.