Forsvareren klar til anke

AALBORG:David Nielsen og hans forsvarer, advokat Axel Pallesen fra Skagen, valgte efter en kort snak uden for retslokalet at udbede sig 14 dages betænkningstid med hensyn til at anke dommen på 20 dages betinget fængsel. - Som professionel advokat er det min holdning, at vi skal anke dommen til landsretten, men David Nielsen behøver ro i sit liv, og det er helt og holdent hans afgørelse, siger en skuffet Axel Pallesen, der ikke tøver med at betegne tirsdagens dom som forkert. - Der er ikke taget tilstrækkeligt hensyn til, at episoden ligger fire år tilbage, og domsmandsretten har ikke forstået, at der eksisterer særlige regler i sportens verden. Siden en højesteretsdom i 1985 har det været praksis, at vold under sportsudøvelse kun giver domfældelse, hvis der blandt andet er tale om omfattende legemsbeskadigelse hos offeret, og det har ikke været tilfældet for Allan Gaardes vedkommende. Brian Steen slap billigere Axel Pallesen henviser også til, at eks-landsholdsspilleren Brian Steen Nielsen for nogle år siden slap med 10 dagbøder på hver 500 kr. for at nikke holdkammeraten Nicolai Hust en skalle under AGF-træning. - Offeret fik tandskader, så handlingen var værre end David Nielsens, og sagen i Århus blev straks taget op af politiet, så jeg forstår slet ikke, at David Nielsen skal dømmes hårdere end Brian Steen Nielsen. Dommeren i David-sagen, Poul Erik Nielsen, forklarede, at han sammen med de to lægdommere havde lagt vægt på vidneforklaringerne og kraften af knytnæveslaget, der udløste en hjernerystelse hos Allan Gaarde. - Volden går ud over det, der er naturligt i sportens verden, og vi afviser forsvarerens påstande om nødværge. Ved strafudmålingen har vi taget hensyn til den tid, der er gået siden episoden, lød det fra dommeren.