Forsvaret: 630 millioner kroner i overskud

KØBENHAVN:Det store underskud på forsvarets budget, som for et år siden fik partierne bag forsvarsforliget til at godkende en omfattende spareplan i forsvaret frem til udgangen af 2004, er langt fra så alvorligt som først antaget. Tværtimod forventer Forsvarskommandoen, at forsvaret kommer ud af 2003 med et overskud på cirka 630 millioner kroner, som man nu vil overføre til budgettet for i år. Forsvarskommandoen har netop udsendt en orientering om det uventede mindreforbrug på budgettet til forsvarets personelorganisationer. Overskuddet vækker forundring blandt flere af de kilder, som Ritzau har talt med. De betragter orienteringen fra Forsvarskommandoen som endnu et tegn på, at forsvarets ledelse ikke har overblik over økonomien, og de er frustrerede over, at forsvaret først iværksætter en stor spareplan, som har kostet flere hundrede medarbejdere jobbet, og derefter fremviser et stort overskud. - Hvis det her er korrekt, er der al mulig grund til at være godt sur i masken, siger formanden for Hærens Konstabel- og Korporal Forening (HKKF), Svend Erik Larsen. - Vi har været med til at afskedige folk. Vi har plæderet for en ny struktur. Folk ude på tjenestestederne har gået rundt og været skræmte. Når vi tænkter på alt det, vi har måttet tage stilling til, fordi vi fik at vide, at der ikke var penge i kassen. Jeg mener, at vi er blevet ført bag lyset, siger Svend Erik Larsen, der organiserer 5000 af forsvarets ansatte. Spareplanen blev sat i værk, da partierne bag forsvarsforliget den 28. marts sidste år reagerede på Forsvarskommandoens alarmmelding om, at der var udsigt til et truende underskud på omkring en milliard kroner ved udgangen af 2004, hvis ikke der blevet skredet ind omgående. Aftalen betød, at 400 fuldtidsstillinger blevet skåret væk, og at forsvaret indkalder langt færre værnepligtige i år. Desuden skal seks af flyvevåbnets 68 F-16 kampfly overgå til reservedelslageret, og 48 af i alt 481 Leopard kampvogne skal skrottes. Det samme skal to af søværnets ældste ubåde, mens to af de 14 Standard Flex patruljefartøjer er lagt i havn. HKKF har aftalt at mødes med de øvrige personelorganisationer i den kommende weekend. - Og jeg er overbevist om, at vi vil nå frem til en række spørgsmål, som vi vil have svar på fra forsvarets ledelse, siger Svend Erik Larsen. Kommandørkaptajn Niels Jacob Hansen fra Forsvarskommandoen bekræfter mindreforbruget på 630 millioner kr., men understreger dog samtidigt, at der kun er tale om et foreløbigt tal, og at det endelige regnskab først vil være klart i løbet af en uges tid. Niels Jacob Hansen vil af samme grund i ikke forholde sig til personaleorganisationernes kritik. - Det vigtige er, at 2003 og 2004 skal ses samlet. Gør man det, forventer jeg, at vi nærmere lander på et plus på omkring 100 millioner kr., siger han. Ifølge Forsvarskommandoen har flere faktorer spillet ind i forhold til 2003-overskuddet. Således fik forsvaret i 2003 på et særligt aktstykke tilført ekstra 250 millioner kroner til de internationale operationer. Samtidigt betyder en række forskydninger henover årsskiftet, bl.a. materiel indkøbt i 2003, men først betalt i 2004, og betalingsforpligtelser til opbygningen af en lønreserve, at 2003-regnskabet ser ud, som det gør. - Hvis man ser det over de to år, vil tallet reelt summe sig op til 100 millioner kroner, siger Niels Jacob Hansen. /ritzau/