Forsvaret imod søer på golfbane

Kommune mener at frygt for fugletræk er noget pjat

AABYBRO:Udvidelsen af Aabybro Golfklub er kommet i modvind. Forsvarets Bygningstjeneste er nemlig modstander af, at der bliver anlagt søer i området. Årsagen er frygt for, at fugletræk vil genere flytrafikken i Aalborg Lufthavn. Derfor vil Forsvarets Bygningstjeneste have nedlagt forbud mod, at der bliver anlagt flere søer i området, men Aabybro Kommunes tekniske udvalg mener, at frygten for fuglene er noget overdrevet. I april tog borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) første spadestik til udvidelsen af Aabybro Golfklubs bane til 18 huller. Forud var gået et arbejde med at finde økonomi og tegne udvidelsen indenfor lokalplanenes rammer. Det første projekt indeholdt en udvidelse med blandt andet fem søer på ialt 11.000 kvadratmeter. Udvidelsen blev sendt til høring og fik modstand fra Forsvarets Bygningstjeneste. Derfor blev et reduceret projekt udfærdiget med fire søer på et samlet areal på 7.000 kvadratmeter. Men det er ikke nok til at stille Forsvarets Bygningstjeneste tilfreds. Der er stadig frygt for, at søerne vil trække fugle til i det område, der ligger indenfor lufthavnens sikkerhedszone, som strækker sig 10 kilometer nord for lufthavnen. Desuden anfører bygningstjenesten, at Aabybro Kommune har fejlfortolket lokalplanen for at give mulighed for udvidelsen af golfbanen med søerne. - Men vi fastholder, at vi har tolket lokalplanen korrekt, understreger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. - Golfbanen er placeret i det nordøstligste hjørne af lufthavnens sikkerhedszone. Derfor er det ikke særligt sandsynligt, at de fire nye søer vil genere flytrafikken. Det vil nemlig kræve, at så skal fugletrækkene komme fra det sydøstlige hjørne og flyve nordvest mod søerne. Samtidig ligger der flere andre vandområder med det gamle kridthul ved Aalborg og ved Vestbjerg, som kan give fugletræk til gene for flytrafikken. Men dem er Forsvaret åbenbart ikke opmærksom på, siger Jørn Krogsgaard. Teknisk udvalg fastholder udvidelsen af golfbanen med søerne. Forsvarets Bygningstjeneste har varslet, at den så vil klage til kommunetilsynet over afgørelsen. Udvidelsen af banen er sat i gang.