Forsvaret: Ingen planer om lukning

forsvarets indstilling til politikerne rummer ikke forslag om at lukke Flådestation Korsør, Flyvestation Aalborg og hærens kaserner i Høvelte og Haderslev, siger Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel. Foto: Henning Bagger/Scanpix

forsvarets indstilling til politikerne rummer ikke forslag om at lukke Flådestation Korsør, Flyvestation Aalborg og hærens kaserner i Høvelte og Haderslev, siger Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel. Foto: Henning Bagger/Scanpix

NORDJYLLAND:Når Forsvaret mandag afleverer sin indstilling til, hvordan det kan opnå de i forsvarsforliget vedtagne besparelser, fremgår der ingen steder, at Flyvestation Aalborg, Flådestation Korsør og de to kaserner i Høvelte og Haderslev skal lukkes. Det slår Jesper K. Hansen nu fast med syvtommer søm. Han er formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS), som er den største personelorganisation i Forsvaret. Allerede onsdag kunne han i NORDJYSKE afvise planen om lukning af de fire tjenestesteder på baggrund af sine oplysninger fra en fortrolig og højt placeret kilde i Forsvarskommandoen. Det fik Jesper K. Hansen yderligere underbygget, da han sammen med de andre personelorganisationer torsdag var indkaldt til et ekstra møde i hovedsamarbejdsudvalget i Forsvaret, med forsvarschef Knud Bartels for bordenden. Her blev Jesper K. Hansen orienteret om den indstilling fra Forsvaret, som Folketinget vil få overdraget på mandag. - I indstillingen står der ikke noget overhovedet om at lukke de fire tjenestesteder. Det er ikke med i oplægget til politikerne, understreger Jesper K. Hansen. Han kan dog ellers ikke udtale sig om indholdet i indstillingen, eller om der er planer om at lukke andre tjenestesteder. Tirsdag fremgik det ellers i flere medier, at Forsvaret arbejdede med en plan om at lukke de fire nævnte tjenestesteder, hvilket ville have betydet flere nye arbejdspladser på flådestationen i Frederikshavn, men også et farvel til 1.050 arbejdspladser i Aalborg samt udsigt til flere udgifter for den civile Aalborg Lufthavn.