Forsvaret laver nødhjælp i Irak

De danske styrker i Irak bygger skoler og reparerer vandstationer - og undrer sig over, hvor nødhjælpsorganisationerne og pengene fra Danmark bliver af. Generalsekretær Jørgen Poulsen i Dansk Røde Kors ryster på hovedet af kritikken.

Opgaven lød på at skabe sikkerhed og få det irakiske politi på benene, men de danske soldater i Irak genopbygger også skoler, skaffer såsæd til bønderne og lapper vandledninger. - Vi er ikke en nødhjælpsorganisation, for det har vi ikke kompetence til. Men det er det arbejde, vi laver, siger major Anders Johansen, der er chef for det civil-militære samarbejde i de danske styrkers ansvarsområde. - Det kom bag på os, at vi stod med hele den civiladministrative opgave, og at vi skulle stå for så meget af genopbygningen og infrastrukturen. Det har vi ikke prøvet før. I Kosovo var det for eksempel FN, der stod for de opgaver, vi løser her, fortæller Anders Johansen. De danske styrker har fået stillet 300.000 kroner til rådighed til såkaldt 'brandslukning', altså løsning af akutte problemer. - Vi har ikke set skyggen af de 340 millioner kroner, som den danske stat har givet til genopbygningen. Dem ville vi jo meget gerne have set på et tidligt tidspunkt, for området skriger efter penge og genopbygning, siger Anders Johansen. Oberst Niels Bundsgaard, chef for de danske styrker i Irak, mener ikke, at forsvaret skal have flere penge til genopbygning af ansvarsområdet, hvor der bor godt 400.000 irakere. - For 300.000 kroner kan man lave småting som at sætte en ny pumpe op og købe nogle møbler til et kontor. Men jeg synes ikke umiddelbart, at vi bare skal have slynget en masse penge efter os. Jeg mener, det er NGO'erne, der skal udføre arbejdet, siger han. Det er major Anders Johansen enig i, men både han og Niels Bundsgaard har spejdet forgæves efter nødhjælpsorganisationerne i den udpinte landsdel. - Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, men det er den eneste danske nødhjælpsorganisation, vi har set. Hvor alle de andre er blevet af, ved jeg ikke, og det undrer mig, når der er indsamlet så mange penge i Danmark, siger Anders Johansen. Dansk Røde Kors understreger, at de har medarbejdere i Irak, men at de er nødt at prioritere arbejde som at opsamle sårede og døde og levere medicin til hospitalerne. - Der er ikke noget Dansk Røde Kors hellere ville end at komme ind og udføre flere humanitrære opgaver i Irak. Men da sikkerheden i landet er så dårlig, at vi ikke trygt kan udføre nødhjælpsarbejde, har vi midlertidigt været nødt til at skrue ned for blusset og kun udføre decideret livreddende arbejde. Og det er altså besættelsesmagtens ansvar at genoprette ro og orden, så vi kan komme ind uden unødigt at sætte vore medarbejderes liv på spil, siger generalsekretær Jørgen Poulsen. Han er i stærkt kritisk overfor, at Forsvaret nu udfører nødhjælpsarbejde. - Det er totalt ødelæggende at sammenblande hær og nødhjælp. Man kan ikke have bajonetter i den ene hånd og mad i den anden uden at ende som part, mener Jørgen Poulsen. - Men er det ikke bedre, at de i det mindste gør noget for at hjælpe folk? - Du rammer selvfølgelig et ømt punkt, for der er ikke meget, vi kan gøre dernede lige nu. Men nej: De kan gøre det måske én eller to gange, men tredje gang, så ligger der måske miner eller eller snigskytter klar, når de kommer ud, og på den måde får man indblandet civilbefolkningen. Det vil blive betragtet som en militær operation. Nødhjælpsorganisationer kan redde langt flere liv, fordi vi er neutrale, siger Jørgen Poulsen. 1. sektion side 7