Bortførelser

Forsvaret taget som gidsel

Ved læsning af Socialdemokratiets længe ventede oplæg til finansloven for 2008 "Ny ansvarlighed" leder man forgæves efter ansvarligheden.

Der lægges op til at øge den offentlige beskæftigelse med 30000 personer for at gennemføre 29 såkaldte ¿velfærdsrettigheder¿ over de kommende år. Der savnes en troværdig forklaring på, hvor disse mange nye ansatte skal komme fra i en tid, hvor de fleste virksomheder skriger på arbejdskraft. Desuden har S disket op med en endog meget tvivlsom finansiering af herlighederne. Et eksempel herpå er, at der skal findes halvanden mia. kr. ved effektiviseringer i forsvaret. I S-oplægget nævnes Hjemmeværnet og værnepligten blandt de områder, hvor sparekniven kan svinges. For det første er det dybt skuffende, at et tidligere sikkerhedspolitisk ansvarligt parti vil nedprioritere grundlaget for en aktiv dansk udenrigspolitisk, der fremmer fred, demokrati og menneskerettigheder. For det andet afslører dette populistiske forslag totalt manglende kendskab til virkeligheden i dansk forsvar, der hver dag kæmper bravt med at holde sammenhæng mellem mål og midler - i lyset af omfattende internationale opgaver, som også S har været med til at beslutte. Alle de penge, der kan findes ved omorganisering og effektivisering, er der mere end rigeligt brug for ude i de ¿skarpe ender¿ - derude, hvor soldaterne uddannes og indsættes. For det tredje har jeg ikke hørt S sige noget om, at forsvaret skal reducere sin kapacitet til udsendelse af styrker til internationale operationer. Med andre ord er S ikke bleg for at udhule uddannelsen og materiellet i forsvaret. Til skade for soldaternes sikkerhed under udsendelse til risikofyldte missioner. For det fjerde er dette S-udspil ikke alene et spark over skinnebenet til forsvarets ansatte. Det er også en hån mod de mere end 50.000 kvinder og mænd, der bidrager til andre borgeres tryghed gennem deres frivillige og uegennyttige indsats i Hjemmeværnet. Der er sandelig kommet nye tider i Socialdemokratiet. Konklusion: S er rede til at udhule Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik i et krampagtigt forsøg på at redde det om ¿velfærdsrettighederne¿. Jeg har kun én kommentar: Uforsvarligt og uansvarligt! Dansk forsvar og dets ansatte skal ikke være gidsel i et partitaktisk velfærdsspil.