Forsvaret vender kronerne

Svend Aage Jensby er villig til at vurdere på udflytning af statslige arbedspladser - måske en fusion mellem SMK og HMAK

FREDERIKSHAVN:Den nuværende regering har givet yderområderne håndslag på, at der skal ske en udlægning af statslige opgaver. Ingen har dog en forventning om, at regeringen selv kommer og peger på centrale udflytningsmuligheder, og derfor har Frederikshavn byråd på opfordring fra CD'eren Jens Hedegaard drøftet de muligheder, der kan ligge lige for. En af de muligheder er en tilflytning af Søværnets Materiel Kommando - ikke nødvendigvis med slutadresse i Frederikshavn, men med en fristende fusion mellem SMK og Hærens Materiel Kommando i Hjørring, som fandt fodfæste i den vendsysselske muld for flere årtier siden. Tanken om fusionen som bærende element i en tilflytning er selvfølgelig baseret på det forhold, at der her kan være en samarbejdsgevinst. Og den tanke hilser forsvarsminister Svend Aage Jensby velkommen. Han gæstede hele mandagen Flådestation Frederikshavn og var fuld af lovord om den fleksibilitet, han havde set undervejs rundt i alle flådestationens forskellige forlægninger. - Men jeg kan selvfølgelig ikke svare direkte på, om en sammenlægning af SMK og HMAK i Hjørring er en gangbar ide. Det får komme an på en vurdering. Men jeg kan garantere, at vi skal i gang med sådanne vurderinger. - Regeringen mener, at skatten skal holdes i ro, og det tvinger os til at tænke nye tanker og finde nye samarbejdsformer, der kan klare de opgaver, vi i dag løser, på en mere hensigtsmæssig og dermed også billigere facon, siger forsvarsministeren. Han har ingen direkte løfte til frederikshavnerne, men en positiv indstilling til muligheder, der peger fremad. Frederikshavn presses i øjeblikket af sognerådspolitik på sygehusområdet - og der er selvfølgelig også politik i udflytning af statslige arbejdspladser. De skal jo komme et andet sted fra. Derfor er det også afgørende, at der lokalt tages skridt til at anvise udflytning og de besparelser, det vil kunne afstedkomme. For uden vægtige argumenter bliver håndslaget kun en hensigsterklæring uden reel smæk for skillingen.