Forsvaret vil opsætte 54 meter høj kystradar

Radar ved Snevrevej skal rejses for at forbedre sikkerheden til søs og mindske risikoen for miljøulykker

HIRTSHALS:Forsvaret er i fuld gang med at udbygge radarovervågningen af Danmarks kyst, og det vil også være synligt i Hirtshals Kommune. Der skal nemlig placeres en 54 meter høj kystradar mellem Snevrevej 26 og 28. Der er i forvejen placeret en 48 meter høj kommunikationsmast på Snevrevej 28. som ejes af Dansk Mobiltelefon IS, men den har ikke fornødne bæreevne til at kunne klare både radarudstyr og telekommunikationsudstyr. Derfor skal opstilles en ny 54 meter høj gittermast på ejendommen. Der vil blive indbygget teknikerrum i masten i en højde af ca. 30 meter over terræn, og i toppen skal der opsættes en radarantenne, mens radarudstyret bliver placeret i et teknikerrum. Kommunikationsudstyret i den eksisterende mast flyttes over i den nye mast. Der vil blive opsat et trådhegn omkring masten, og det vil blive lagt grus i det omkringliggende areal. Forebyggelse For at sikre Forsvaret afgang og råderet over området vil der skulle afholdes besigtigelse og ekspropriation. Det vil involvere to lodsejere samt Hirtshals Kommune. Opsætningen af kystradarerne skal være med til at forbedre sejladssikkerheden og mindske risikoen for miljøulykker. Der passerer årligt op til 60.000 skibe gennem de danske farvande og en stigende andel er tankskibe. Den udvikling er med til at øge risikoen for en alvorlig miljøulykke, og Forsvarsministeriet ønsker derfor at forstærke radarovervågningen. Der afholdes besigtigelse og ekspropriation torsdag 14. september kl. 9.30 ved Hirtshals Kommunes ejendom på Snevrevej 28.