Redningsvæsen

Forsvarminister vil gerne bruge lokalt beredskab

KØBENHAVN/LØKKEN:Forsvarsministeren, der har det øverste ansvar for søredning i Danmark ser gerne, at lokale kræfter arbejder sammen med Søværnets Operative Kommando (SOK) i forbindelse med kystnære redningsaktioner. Det oplyser hans pressechef Jacob Winther. - Vi vil gerne have hjælp fra lokale kræfter, men forretningsgangen er sådan, at politiet i første omgang skal alarmere SOK, når der sker ulykker ud for kysten, siger han. Ifølge forsvarsministeriet fungerer søredningen i Danmark hensigtsmæssigt. - Der er ingen planer om at ændre på reglerne, oplyser Jacob Winther. Det var i juni i år, det overordnede ansvar for søredning blev lagt under Forsvarministeriet. Det skete efter Rigsrevisionen i en rapport fra 2003 kritiserede, at søredningen blev løst ved et tværgående samarbejde, hvor flere ministerier stillede bidrag til rådighed. I rapporten fremgik det også, at Falcks redningsbåde på landsplan bliver inddraget i 18 procent af redningsaktionerne. Nu er det altså Forsvarsministeriet, der har det øverste ansvar, og ifølge Jacob Winther er der ingen holdning om, at det kun er SOK, der må deltage i søredning.