Lokalpolitik

Forsvarsadvokaten siger farvel

Nu skal friheden nydes sammen med børnebørn, bøger og klassisk musik - og uden kalendertyranni

FREDERIKSHAVN:Det er som regel medaljens forside, vi viser frem. Den skinner. Den er vi stolte af. Men medaljen har også en bagside – ligesom den hvide fåreflok har sit sorte får. Den gemmer vi, glemmer vi – hvis vi kan. Men når det drejer sig om mennesker, så har vi brug for nogen, der sikrer, at medaljens bagside får en fair menneskelig behandling. En af dem, der gennem 35 år har været den enkeltes vogter overfor samfundet, er advokat Hans Rønnow Jessen – københavner af Guds nåde, og med et kæmpemæssigt vingefang, der har ført ham fra virksomheds- og foreningslivets glansfyldte korridorer til straffesagernes mørke og ofte trøstesløse gange. Provinsadvokatens virkelighed, når man nu har det som kald at hjælpe folk i nød – uanset at de måske har bragt sig selv på kant med samfundet. Med udgangen af 2004 er dette virke slut – Hans Rønnow Jessen har valgt at stoppe sin karriere ud fra devisen om, at som advokat kan man ikke drosle ned – og arbejde på halv kraft. Det er et enten eller. Urban Hansen Det stod ikke skrevet i Rønnow Jessens eksamenspapirer fra det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, at han skulle lægge et livs arbejde i vel godt 5000 straffesager i Frederikshavn. Faktisk begyndte han sin karriere et helt andet sted, nemlig på Rådhuset i København hos den navnkundige overborgmester, som blev udødeliggjort af Dirch Passer. Navnet var Urban ….var det nu Olsen eller Hansen. Urban Hansen var overborgmester fra 1962-1976 og det var i den første regeringsperiode, Rønnow Jessen fungerede som København Kommunes juridiske sekretær. Efter Rådhus-årene skulle retssalene afprøves – og valget faldt på Viborg ikke mindst på grund af Vestre Landsrets placering i den jyske Domkirkeby. Som fuldmægtig fik Hans Rønnow Jessen masser erfaring i retssalene – og kunne måske have fortsat sit virke her, hvis ikke lige han havde mødt den unge frederikshavnske advokat Carsten Nedermark hos en fælles bekendt. Carsten Nedermark havde netop grundlagt sit eget advokatkontor i Frederikshavn, og da de to swingede godt sammen, så tog Hans Rønnow Jessen beslutningen – og flyttede til Frederikshavn. De gav hinanden et års prøvetid – og den stod de ud uden problemer. Året var 1969 og allerede året efter blev Hans Rønnow Jessen det, der kaldes beneficeret advokat – og det åbnede dørene til de mange strafferetssager ikke mindst i Frederikshavn Domhus. Den mest omtalte er uden sidestykke Rasmus-sagen, som fyldte landets forsider i 2003 og 2004. Men der har også været andre sager af speciel karakter og små sager, hvor han er kommet meget tæt på tiltalte. Men som advokat har man tavshedspligt – også selv om man er trådt tilbage og derfor ønsker Rønnow Jessen ikke at tale enkeltsager. Folk i nød - Mine klienter i straffesagerne har ofte været folk i nød – og jeg har været deres modvægt til samfundets pres. - Det har været folk, der har haft brug for støtte. Det har været mennesker, jeg har lært at kende, og som jeg har prøvet at se på nuanceret. For uanset hvad de måtte have gjort, så har de været mennesker, og min opgave har været at gøre noget for dem. - Jeg har forsøgt at være forberedt, så jeg har kunnet sikre mine klienter en fair behandling, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at der har været belastende sager, som har gjort et stort og uudsletteligt indtryk på mig, siger Rønnow Jessen. Han understreger, at forsvarets opgave er at sikre, at situationen er ordentligt belyst og at beviserne er til stede for at en domfældelse kan effektueres. - Det er ikke et spørgsmål om tro, men om at der er ført bevis for tiltalen, siger Rønnow Jessen, som i øvrigt kun har ros til overs for modparten, anklagemyndigheden for fair proces i alle sagerne. Når man er beneficeret advokat, så er man på vagt dag og nat. Mange år i branchen kan nemlig nemt give en fast kundekreds af småkriminelle, og bliver de snuppet på fersk gerning og bragt til politistationen til forhør, så kræver de, at deres advokat er bisidder. Og så kan det være slut med den nattesøvn. - Jeg har også haft mange gengangere, men heldigvis er der da også lykkelige udgange på en kriminel løbebane. Hvis det lykkes for den dømte at finde sammen med en sød pige, så kan det være det, der får ham væk fra den kriminelle løbebane, og jeg har da heldigvis oplevet mange gange, at unge mennesker, jeg har forsvaret, har fået vendt skuden og er kommet tilbage til mig, når de skal købe hus. Og det er en god fornemmelse. Selv om straffesagerne har fyldt meget af Rønnow Jessens virke, har han naturligvis også beskæftiget sig med alle de andre sider af en provinspraksis virke – og det har fyldt arbejdslivet – og en god slat af fritidslivet også. Tilkøber frihed - Nu køber jeg mig til ekstra frihed. Frihed fra det kalendertyranni, man som advokat lever under. Og den nyvundne frihed skal bruges ikke mindst på børnebørn, gode bøger og klassisk musik. Golfkøller står ikke lige på den Rønnow Jessenske menuseddel. Til gengæld vil han fremover bruge endnu mere tid i køkkenregionerne, når der skal trylles lækkerier frem. Og på falderebet skal vi lige have svar på, om han aldrig har fortrudt, at arbejdslivets bane kom til at udspille sig i Frederikshavn. - Jeg kan godt sommetider længes efter København. Men når jeg så har været der i et par dage, så skal jeg hjem igen.

Forsiden