Lokalpolitik

Forsvarsbrev sendes til tilsynsrådet

Politikere sender forklaringer efter klager til tilsynsrådet

HJØRRING:Et A4-side langt forsvarsbrev fra Hjørrings politikere skal snarest sendes til tilsynsmyndigheden ved Nordjyllands Amt. Herfra har man bedt om nogle oplysninger omkring det konkursramte Dammen Bioenergi A/S. Økonomiudvalgets medlemmer har netop godkendt brevet, som skal behandles og godkendes af Hjørring Byråds medlemmer på næste møde 21. juni. I brevet forklarer kommunen, hvordan de første gang som nødsret indskød 11 mio. kr. i biogasselskabet, som var nødlidende. At man glemte at indberette aktieposten til erhvervs- og selskabsstyrelsen var en fejl fra kommunens side, ”som vi har taget til efterretning”, skriver man i brevet. Forespørgslen fra statsamtet kommer, fordi man har modtaget klager fra Peder Hvelplund fra enhedslisten og journalist Thomas Berndt fra Nordjyske Medier. De har blandt andet klaget over, at det ikke har været muligt at få aktindsigt i Dammen Bioenergis papirer. Som tidligere forklarer kommunen, at oplysningerne ikke er omfattet af offentlighedsloven, fordi det er et A/S - selvom det er en kommunes. En undtagelse er dog, hvis A/S’et producerer, transmitterer eller distribuere ved spænding på 500 V eller derover. Men Dammen Bioenergi har alene produceret 381 V til levering til ENV’s net, forklarer man i brevet. Dammen Bioenergi A/S er i øjeblikket under konkursbehandling.