Sikkerhedspolitik

Forsvarsforhandlinger må gå om

Oplysningen om, at tilgangen af militært personel til Hjørring bliver væsentlig mindre end først antaget i forbindelse med det nye forsvarsforlig, er ikke bare en overraskelse. Det er faktisk en ret ubehagelig overraskelse.

Rigtig mange har bidraget til kampen for at bevare militære arbejdspladser i Hjørring, og vi pressede vore forhandlere, Jan Trøjborg og Per Kaalund, til det yderste for at råde bod på beslutningen om at flytte kerneaktiviteten HMAK fra Hjørring til Vedbæk. Det lykkedes som bekendt - selv om vi nok havde en mistanke om, at holdbarheden i de nye aktiviteter, som Hjørring skulle tilføres, ikke var af helt samme kaliber som HMAK. Men at holdbarheden skulle være så ringe, som vi nu ser, havde vi dog ikke fantasi til at forestille os. Længe før forsvarsforliget overhovedet træder i kraft, reducerer man kraftigt i de udmeldte tal. Der var ikke tvivl om, at vore forhandlere kæmpede for at skaffe Hjørring en fuld kompensation for tabet af HMAK's arbejdspladser, og "på papiret" lykkedes det. Men efterfølgende sidder vi tilbage med en ubehagelig fornemmelse af, at regeringen har snydt! Det kan da ikke være rigtigt, at man så kort tid efter indgåelse af et forlig pludselig finder ud af, at de tilflyttende tjenester var klart overnormerede, og at antallet af arbejdspladser derfor bliver langt mindre end forudsat i forliget. Yderligere er der forlydender om, at flere depoter nu skal fungere uden fast personale, hvorved der forsvinder yderligere et antal arbejdspladser. Mig bekendt var det ikke en del af forligsgrundlaget. Det er simpelt hen for dårligt. Selvfølgelig skal et tjenesteområde ikke overnormeres, men hele forløbet ligner mere og mere et forsøg på at lukke munden på os i Hjørring. Og indtil andet er bevist, må jeg også betragte forløbet i forhandlingerne som "skinforhandlinger", idet vore forhandlere over for mig har fastslået, at de "leverede varen". Den vare, som vi bad om! "Om igen" fristes man til at sige. Selv om det vil betyde åbning af forliget igen. Det vil ministeren med garanti modsætte sig, men forsøget skal gøres!