Forsvarsudvalg gik i dybden

Politikere på undersøisk studietur

FREDERIKSHAVN:Mens den danske ubåd "Sælen" er på vej til en mulig varm krigsindsats i Den persiske Golf, dykkede forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) og en halv snes medlemmer af folketingets forsvarsudvalg ned i det fredelige, men iskolde Kattegat om bord på ubåden "Kronborg". Ministeren og udvalget besøgte i går flådestation Frederikshavn, hvor "Kronborg" og de øvrige danske ubåde har deres base. Besøget danner optakt til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. "Kronborg" er, selv om den er mere end 20 år gammel, et nyt element i den danske ubådseskadre - og et barn af det nuværende forsvarsforlig. Under forhandlingerne om en ny forsvarsaftale i 1999 var ubådseskadren tæt på at blive sænket. Men i stedet besluttede politikerne at levetidsforlænge den ved at udfase de ældste danske ubåde og lease den svenske ubåd "Näcken", der fik navneskifte til "Kronborg". Medlem af forsvarsudvalget Bjarne Laustsen (S) venter, at forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig bliver afgørende for, om Danmark fortsætter sin deltagelse i "Viking-projektet" - oprindelig et dansk-norsk-svensk ubådsprojekt, som Norge dog er sprunget fra. De første "Viking"-ubåde kan være klar i 2010 og skal i givet fald erstatte de mere end 30 år gamle "Sælen" og "Springeren," men også "Kronborg". Socialdemokratiet er i en nøgleposition i forsvarsforhandlingerne, men selv om Laustsen og forsvarsordfører Per Kaalund er positive over for at bevare ubådsvåbnet, så er partiets holdning ikke afklaret. Socialdemokratiet har fornylig opfordret regeringen til at nedsætte en forsvarskommission, som skal vurdere, hvordan forsvaret skal tilpasses nye opgaver. Et af de temaer, som Socialdemokratiet ønsker vurderet er: "opretholdelse af den relativt dyre ubådseksadre i forhold til andre og mere efterspurgte kapaciteter fx fleksible støtteskibe."