Forsvundet fiskekutter er fundet

Fiskekutteren som en 60-årig fritidsfisker forsvandt i den 28. februar er nu lokaliseret på bunden af havet. Fiskeren er endnu ikke fundet.

De vragdele, som tidligere i dag skyllede op på stranden ved Hirtshals, var en tydelig indikation af, at en 60-årig mand fra Hirtshals var forlist med fiskekutteren HG37 "Puk", efter at han sejlede ud af Hirtshals Havn den 28. februar. Onsdag eftermiddag har Søværnets Operative Kommanda nemlig lokaliseret vraget af fiskekutteren på havbunden ved fiskestedet Korallerne cirka 32 sømil vest for Hirtshals. Den 60-årige fisker der var om bord, er endnu ikke fundet. Søværnets Operative Kommando undersøgte havbunden ved hjælp af minerydningsfartøjet "Havkatten". Afsøgningen skete på baggrund af meldinger fra fiskere, som gennem længere tid har observeret hindringer på havbunden netop på det sted. Vraget undersøges nærmere Der blev sendt en undervandsdrone ned på havbunden, som bekræftede, at det var fiskekutteren, men der opstod imidlertid en teknisk fejl med dronen, så den nu skal repareres. Når reparation er tilendebragt, vil minerydningsfartøjet igen sejle ud og undersøge vraget nærmere, med henblik på at bidrage til Søfartsstyrelsens opklaring af, hvad der skete med HG37 PUK. Den 10 meter lange kutter med det røde styrehus blev sidst set mandag den 28. februar omkring 35 sømil vest for Hirtshals. Den 60-årige fisker om bord var i gang med trawltræk og sejlede med omkring tre knob i retning mod Hirtshals.

Forsiden