Forsvundne dokumenter bør frem

Vesthimmerlands Kommune bør også placere ansvaret for fejl, mener eksperter

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ord­fø­ren­de di­rek­tør i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne Mo­gens Kris­ten­sen. ¿In­gen kom­men­ta­rer¿.

AARS:Vesthimmerlands Kommune bør gå på jagt efter de dokumenter, der på ulovlig vis er blevet fjernet fra fyringssagen mod skoleleder Kaare Maul fra Strandby Skole. - Kommunen bør prøve at fremskaffe dokumenterne igen. Det har vi en ombudsmandsafgørelse, der viser, siger ekspert i forvaltningsret lektor Sten Bønsing Aalborg Universitet. Der er tale om to e-mails og et referat, som blev lavet på grundlag af et møde mellem skolechef Kirsten Jensen og skoleleder Kaare Maul midt i august. Her fortalte Kaare Maul om affæren med læreren, der er gift med byrådsmedlem Henrik Degn. Alligevel blev Kaare Maul fritaget for tjeneste 14 dage senere på grund af beskyldninger om sexchikane mod læreren. Når det er vigtigt, at få alle dokumenter frem, hænger det ikke mindst sammen med, at den, der bliver angrebet, skal have lov til at forsvare sig. - Hovedpersonen, som jo er udsat for en fyring, skal under sagen præsenteres for de beskyldninger, som vedkommende er oppe imod og have mulighed for at kommentere dem, siger afdelingsforstander fra Danmarks Journalisthøjskole Oluf Jørgensen. Ud over at finde de forsvundne dokumenter mener eksperterne også, at kommunen bør få placeret et ansvar i sagen. - Borgmesteren har det øverste ansvar for den daglige administration og for, at sagerne bliver behandlet korrekt, hvilket jo ikke sket her. Når kommunaldirektøren og borgmesteren bliver opmærksomme på det her, så bør de undersøge det og udtale klar kritik, siger Oluf Jørgensen. Alvorlig sag I første omgang vil det være op til ordførende direktør Mogens Kristensen at undersøge sagen, og på den baggrund skal det besluttes, hvad sanktionen skal være. Det kommer an på, hvor alvorlig sagen bedømmes at være. At det er ledende medarbejdere, som har overtrådt forvaltningsloven, skærper alvoren, mener Sten Bønsing. - Ledende medarbejdere har en særlig forpligtelse til at overholde forvaltningsreglerne. De har en særlig forpligtelse til at kende reglerne og til at sørge for, at de bliver overholdt, siger han. Kaare Maul har først langt senere - ved at læse Kommunernes Landsforenings rapport om sagen - opdaget, at Henrik Degn sendte to mails til forvaltningen om ham. Ikke mindst den første er alvorlig og af stor betydning for sagen, da den indeholder beskyldninger om, at skolelederen har misbrugt sin stilling til at få sex med lærere. KL¿s rapport frikendte Kaare Maul for anklagerne. KL konstaterede, at der var tale om et forhold som begge parter gik frivilligt ind i. Alligevel blev Kaare Maul fyret. Kommunen fandt et nyt job til læreren. Vesthimmerlands Kommune vil ikke kommentere sagen. Hverken borgmester Jens Lauritzen (V) eller cheferne i forvaltningen. - Jeg taler for os alle sammen, når jeg siger, at sagen er lukket for os. Nu skal de have lov at have fred og ro derude, siger ordførende direktør Mogens Kristensen.

Forsiden