Musik

Forsvundne noder genfundet i Aalborg

Korværk dukker op efter 85 års glemsel

Et forsvundet og næsten glemt musikværk af den forkætrede, men betydelige danske komponist Rued Langgaard er blevet fundet i arkivet hos Aalborg Sangforening af 1843. Noderne, der blev fundet for ganske nylig under en oprydning i sangforeningens arkiv, er korværket "Frederiksborg Slotsklokker sjunge". Det anses af den danske musikverden for at have været forsvundet siden 1919, oplyser sangforeningens formand, Carsten E. Larsen. Musikforskeren Bendt Viinholt Nielsen udgav i 1991 en grundigt gennemarbejdet fortegnelse over Rued Langgaard's kompositioner, i hvilken der som nr. 141 er anført værket "Frederiksborg Slotsklokker sjunge", en hymne for mandskor med tekst af Chr. Richardt. Viinholt's kendskab til kompositionen skyldes et koncertprogram fra den tidligst kendte opførelse den 16. marts 1919 i Aalborg med Aalborg Sangforening af 1843 under ledelse af dens daværende dirigent, organist Jacob Ernst. Fortegnelsen angiver, at værket er utrykt og manuskriptet forsvundet. Siden har det ikke været hverken set eller opført. Aalborg Sangforening har siden 1972 haft øvelokaler og arkiv i Svalegården i Hasseris. Ved flere flytninger af arkivet mellem 1967 og 1972 har et antal personer fra sangforeningen nok har haft fat i noderne, men interessen for Rued Langgaard var på det tidspunkt knapt nok vågnet. Det er først op gennem 90'erne, hans musikalske univers for alvor er blevet beskrevet og har fået anerkendelse som vigtigt i den danske musikhistorie. Komponisten var 20, da hans første værk blev uropført i Berlin, men ellers blev det småt med succes. I Danmark vandt han aldrig anerkendelse i musikmiljøet. Tværtimod kom han mere og mere i modsætningsforhold til tidsånden og levede ganske isoleret indtil han i 1940 blev domorganist i Ribe. Kun halvdelen af hans værker havde været opført, da han døde i 1952, mange kun en enkelt gang. I sidste uge dukkede så ved en hovedrengøring af arkivet først en trykt udgave af Niels W. Gade's "Sanct Hansaften-Spil" op, lidt længere nede i samme bunke lå Langgaard-værket: en afskrift af klaverpartituret (med mandskor), en klaverstemme, et antal af de fire korstemmer samt – Langgaard's originalmanuskript. Aalborg Sangforening af 1843 vil nu tage initiativ til, at værket kan komme på sin rette plads. Det vil sige, at værkfortegnelsen kan blive ajourført, samt at originalmanuskriptet ved passende lejlighed kan blive overdraget til Det kgl. Bibliotek, oplyser formanden.