Energiselskaber

”Forsyninger” finder fint sammen

Tre forsyningsvirksomheder i Hornum har succes med kontorsamarbejde

Forretningsfører Jan Kvitsau og direktør Søren Johansen, begge Hornum Elforsyning,  foran Hornum Kraftvarmeværk, hvor tre lokale forsyningsselskaber nu har fælles adresse.

Forretningsfører Jan Kvitsau og direktør Søren Johansen, begge Hornum Elforsyning, foran Hornum Kraftvarmeværk, hvor tre lokale forsyningsselskaber nu har fælles adresse.

HORNUM:Hornum Elforsynings samarbejde med Hornum Fjernvarmeforsyning og Hornum Vandværk om fælles hjemsted på Hornum Kraftvarmeværk, Hvalpsundvej 1 fungerer godt. Ordningen startede sidste år. Det oplyste formanden, Jørn Lassen, Hornum, på generalforsamlingen på Hornum Kro. Tidligere har Hornum Elforsyning haft til huse hos forretningsfører Jan Kvitsau på Haubrovej. Da Hornum Vandværks kasserer ønskede at gå på pension, henvendte Vandværkets bestyrelse sig til Hornum Elforsynings forretningsfører for at få ham til at overtage vandværksregnskabet også. Det banede vej for den fælles adresse for de tre forsyningsselskaber. Det er praktisk for forbrugerne, at de nu kan rette henvendelse til samtlige tre forsyningsselskaber på samme sted. Ingen strømafbrydelser - Vi har været forskånet for strømafbrydelser af betydning, oplyste Jørn Lassen. Elforsyningen har et godt kabelnet, hvor den sidste luftledning netop er taget ned og erstattet med kabel. Det var gadelyset på Evaholm, som udgjorde sidste etape af kabellægningsindssatsen. Vi har også forbedret ledningsnettet ved skolen, hallen, ældrecentret og kirken ved at etablere forsyningsledning fra transformeren ved stien, således at kun hallen og skolen er forsynet fra denne transformator. Formanden glædede sig over, at Hornum Elforsyning siden leverandørskifte af el fra 1. januar i indeværende kvartal er det billigste elselskab i Danmark. Ny direktør Til juni tager vi afsked med vor direktør Søren Johansen. Vi takker ham mange gange for godt samarbejde og byder samtidig velkommen til Morten Degn som ny direktør, sagde Jørn Lassen. Formanden oplyste, at der i efteråret 2007 samt i 2008 skal investeres i højspænding, således at denne forsyning til Hornum bliver kabellagt. I den forbindelse etableres der tre nye transformere i stedet for de gamle. Arbejdet vil foregå i samarbejde med HEF.. Hornum Elforsyning har også fjernaflæsning af målerne i tankerne. Til bestyrelsen genvalgtes formanden Jørn Lassen samt Erik Christensen, Hornum.