Lokalpolitik

Forsyningsvirksomhederne

I "VoresBy" retter Heidi Lysén 3. april 2005 et angreb på politikerne med anledning af, at forsyningselskabernes direktør er blevet frataget sine poster. Jeg har rejst spørgsmålet i byrådets spørgetid. 23. marts 2005 blev vi indkaldt til ekstraordinært møde i el-sagerne (en del af forsyningsselskaberne) med et punkt på dagsordenen, hvor der stod, at "da direktøren for forsyningselskaberne træder tilbage, skal der vælges en ny direktør". Der udspillede sig en debat, og for min del, meddelte jeg meget klart formanden Jens Hedegaard Kristensen, at man ikke kunne bruge en række gamle problemer, der aldrig var blevet fremlagt og behandlet i udvalget medens de var aktuelle, i en ny klagesag, som handler om noget helt andet. Af dagspressen er det fremgået, at Jens Hedegaard Kristensen ville tage problemet med de udsendte checks op i økonomiudvalget, hvor personalesager normalt hører hjemme, og borgmesteren har et interview i avisen på samme måde som Jens Hedegaard, henvist til nogle gamle sager. Det, jeg begærede svar på i byrådet, var altså ikke personalesagen som sådan, men den sagsbehandling, der var brugt overfor en ansat. En fremgangsmåde, som reelt sætter den pågældende i en håbløs situation, samtidig med, at man offentligt nedvurderer ham. Yderligere kan økonomiudvalget ikke fjerne direktøren i el-sagerne, hvor man har en egen bestyrelse, som ansætter direktøren. Allerede i februar 2003 har jeg begæret udsendelsen af breve og checks taget op på et møde 20. februar 2003. Vi fik dengang oplyst, at Kommunedata arbejdede med problemerne, og jeg mener ikke, der siden har været os noget forelagt på dette område. På byrådsmødet forsøgte flere af de ansvarlige politikere at hindre drøftelsen af mine spørgsmål ved at udlægge dem som en personalesag, der skulle på et lukket møde, men hverken borgmesteren eller Jens Hedegaard hører til personalet, og det var deres optræden, jeg drøftede. Jens Hedegaard skal ikke bruge personalet til at vaske hænder, men snarere en lud så kraftig, at hænderne bliver hudløse.