Skattepolitik

Fortæl dog sandheden om skatterne

Pia Kjærsgaard, Fogh og aviserne fortæller ikke sandheden om skatten.

Pia K. blev forleden interviewet til P 1 Formiddag på DR. Ved den lejlighed hævdede hun flere gange, at vi med Foghs skattestop er kommet væk fra "de evige skattestigninger i Nyrup-perioden". Men skatte-afgiftstrykket steg IKKE under Nyrup - det blev fladet ud! Iflg. Danmarks Statistik ser tallene for skatte-afgiftstrykket i Nyrup-perioden således ud: 49 - 50 - 49 - 50 - 50 - 51 - 49 og 49 pct. af BNP. I Schlüter-perioden steg det fra 42 til 49 pct. på et tidspunkt - dvs. verdensrekord på det tidspunkt! I øvrigt skyldes 2/3 af skattestigningerne siden 1945 borgerlige regeringer, skønt disse kun har siddet i ca. 1/3 af perioden. (Dette er i flere læserbreve gentaget uden at nogen har givet respons, nemlig fordi at DS jo fortæller sandheden.) Den journalist, som interviewede Pia K. rettede hende imidlertid ikke - heller ikke, da hun i den samme udsendelse sagde, at afgifterne ikke er steget i Foghs regeringstid. Kører hun aldrig med tog eller bus? Og ved hun ikke - denne leder af "den lille mands parti" - at mange uden uddannelse, som søger en af de korte arbejdsmarkedsuddannelser, selv skal betale op til 30.000 kr., mens alle andre uddannelser er skatteyderbetalt. I Nyrup-perioden blev der gennemført 105 skattestigninger, hvad der har ført til gentagne borgerlige påstande om, at Nyrup-regeringerne næsten hver måned indførte en ny skat. Desværre 'glemmer' de borgerlige at fortælle, at Nyrup-regeringerne samtidig med de 105 skattestigninger gennemførte 103 skattefjernelser. De borgerlige har også påstået, at Pinsepakken medførte en enorm skattestigning, skønt den gav 4,5 mia. i skattelettelser pga. en sænkning af bundskatten. Hvor længe endnu skal vi blive ved med at finde os i Pia Kjærsgaards og Anders Foghs og mange andre borgerliges skatteløgne om S? Og hvor længe endnu vil journalisterne fortie disse usandheder?