Fortæl os om dit liv

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Flere tusinde borgere i Holbæk, Sønderborg, Vejle og Brønderslev-Dronninglund Kommune får en af de nærmeste dage et stort spørgeskema ind ad brevsprækken. Spørgsmålene går ikke bare på det, vi traditionelt forstår ved sundhed som helbred, motion og kost, men også på det fysiske miljø, borgernes oplevelse af lokalområdet, tillid til de offentlige institutioner, ens netværk og sundhedsressourcer. Forebyggelse og sundhedsfremme og især livsstilsområderne bliver fra 1. januar en kommunal opgave. Med den omfattende spørgeskemaundersøgelse håber politikerne at få et billede af, hvor borgerne mener, at behovet er størst. Forudsætningen for, at kommunerne kan målrette indsatsen overfor borgerne er, at de kender befolkningens sundhedstilstand, sundhedsadfærd og holdninger til det forebyggende arbejde. Fælles for de fire danske kommuner er, at de alle er med i WHO’s Sund By-netværk i Østersøområdet. De nationale Sund By-netværk har taget initiativ til at sætte fokus på sundhed og social trivsel i hele Østersøområdet. Projektet har fået betegnelsen HEPRO, og det gennemføres som et EU-projekt. Det samlede projekt beløber sig til godt 14 mio. kroner. Formålet med befolkningsundersøgelsen er at udvikle en værktøjskasse med redskaber, som kan bruges ved fysisk planlægning for at fremme sundhed og trivsel. For eksempel en bedre planlægning af legepladser, ordentlige fortove, så faldulykker undgåes, sundhedsundervisning og skolen, opfordring til motion o. s. v. Det skal ske i samarbejde med borgere, myndigheder og frivillige organisationer.