Litteratur

Fortælling om en helt

Toldstrup havde i en længere periode hovedkvarter i Aalborg. Her ses hovedpersonen til venstre i samtale med Carlo Wognsen, kunstmaler og modstandsmand. I midten commander Hollingworth, chef for SOE, Toldstrups samarbejdspartner.

Toldstrup havde i en længere periode hovedkvarter i Aalborg. Her ses hovedpersonen til venstre i samtale med Carlo Wognsen, kunstmaler og modstandsmand. I midten commander Hollingworth, chef for SOE, Toldstrups samarbejdspartner.

BØGER Sven Ove Gade: "Toldstrup. En biografi om en modstandshelt" Sven Ove Gade smed ikke tastaturet ud, da han stoppede som chefredaktør på Ekstrabladet. Han slog sig på forfattergerningen, hvor det hidtil er blevet til to biografier om store personligheder fra besættelsestiden, Frode Jacobsen, senere minister og socialdemokratisk medlem af Folketinget og Flemming Juncker, senere godsejer på Overgård ved Mariager Fjord. Nu har Gade udsendt endnu en bog om en af denne periodes store danskere: Toldstrup, smedesønnen, der blev en stille tolder, der blev et fyrtårn i modstandsbevægelsen. Toldstrup var født Anton Jensen, men blev efter krigen ringet op af en embedsmand fra kirkeministeriet med en forespørgsel, om ikke Jensen ville fortsætte med at hedde Toldstrup, under hvilket dæknavn han var blevet kendt og respekteret. Tolderen viste sig nemlig at have et organisationstalent ud over det sædvanlige. Han blev chef for modtagegrupperne i Jylland, dvs. han organiserede pladser og grupper til modtagelse af våben fra England. Efter krigen formulerede Flemming Juncker det sådan, at Toldstrup havde "importeret" varer for omkring fire mio. kr. Det hjalp Toldstrup til en importtilladelse for nål og tråd samt tekstiler til efterkrigstidens kjolefabrikation. Nedkastningschefen måtte erkende, at han ikke havde held med eller evnede et politisk hverv. Hans drøm om et nyt Danmark forduftede, da Frihedsrådet og samarbejdspolitikerne dannede regering sammen. Under krigen fornemmede han nok, hvad vej det gik. Han kom i et ekstremt modsætningsforhold til den militære chef i Jylland, oberstløjtnant Bennike, som ifølge Sven Ove Gade planlagde at likvidere Toldstrup. Officererne holdt med politikerne. Af modstandsarbejdet var der således kun navnet tilbage. Endvidere nogle erindringer, en falleret kjolefabrik og en tid i Nigeria som leder af mejeri, etableret af den aalborgensiske købmand Emborg, som Toldstrup ikke nærede nogen som helst respekt for, og som da også fyrede ham i 1970. Efter læsningen ved vi, hvem Sven Ove Gade kan lide. Toldstrups fjender er Gades fjender. Bogens undertitel "En biografi om en modstandshelt" fortæller om Gades synsvinkel. Der var mere rav i den, mere kritisk undersøgende journalistik, da Gade skrev i Ekstrabladet. Og der var flere frække billeder. Der er for få spørgsmål i den her bog, der er for lidt gods - den er for kedelig. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk Sven Ove Gade: "Toldstrup. En biografi om en modstandshelt" 216 sider, ill., 249 kr., Gyldendal